Ingunn Skjesol

Faggruppeleder Faculty of Nursing and Health Sciences
E-mail:
ingunn.skjesol@nord.no
Phone:
+47 74 21 23 29
Mobile:
Office:
NAM2 2126

About me

Jeg er for tiden konstituert faggruppeleder for vernepleie og psykisk helsearbeid. De siste årene har jeg jobbet med en doktorgrad i sosialt arbeid der jeg har fokusert på tverrfaglig samhandling i tjenester for barn og familier. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i vernepleie fra Høgskolen i Nord- Trøndelag (2004).
  • Ansatt som vernepleier i Verran kommune (2004-2009).
  • Veiledning og konsultasjonsmetodikk (2005-2009)
  • Undervisningsstilling ved vernepleieutdanninga i Namsos (2009-).
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn fra NTNU (2011).
  • Doktorgrad i sosialt arbeid fra NTNU (2019).

Undervisning

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene;  tverrfaglig samhandling, arbeidsformer i rehabilitering og habilitering, etikk, helsefremming, lavterskeltjenester, brukermedvirkning, kommunikasjon og kvalitativ metode.  Jeg tar også oppdrag på andre fakultet i universitetet. 

I tillegg er jeg opptatt av hvordan vi bruker digitale muligheter for samhandling og samskaping, og veileder studenter og ansatte i bruk av ulike digitale verktøy som NVivo, Endnote og Office 365. Jeg er også mentor på programmet for universitetspedagogikk.

Forskning

Deltaker i forskningsgruppa Psyisk helse ved fakultetet og assosiert medlem i gruppa Samfunnsdeltagelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper. I tillegg er jeg assosiert medlem i forskningsgruppa for forebyggende og helsefremmende tiltak ved RKBU Nord UiT.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg utforsket samhandlingen i tre norske familie senter. Sentrene er inspirert av samhandlingsmodellen Familiens hus, en modell der ulike tjenester som skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Prosjektet har tittelen Familiens hus som arena for helsefremming. 

Sammen med forskningsgruppa ved UiT deltar jeg i Prosjektet IAS- increasing accessibility of integrated ECEC services to support all families with young children, et Erasmus+ prosjekt der Norge, Belgia, Slovenia, Finnland og Polen deltar.

Foto: Brynhild Bye-Tiller