Gry Agnete Alsos

Professor Handelshøgskolen
E-mail:
gry.a.alsos@nord.no
Phone:
+47 75 51 76 51
Mobile:
Office:
Bodø, Møkvedgården 239
Bakgrunn:
Dr. econ. i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø (2007).
Arbeidet ved Nordlandsforskning som forsker/seniorforsker 1992-2007, med forskning på temaer som entreprenørskap, innovasjon, næringspolitikk og næringsrettede virkemidler. Var fra 2007-2011 administrerende direktør ved instituttet.
Ansatt ved HHB siden 2011.
 
Kompetanseområder:
Entreprenørskap, innovasjon, næringspolitikk, herunder områder som bedriftsetableringsprosesser, porteføljeentreprenørskap, kjønnsperspektiver på entreprenørskap, inkubatorer og offentlige virkemidler, innovasjon i privat og offentlig sektor.

Undervisning/veiledning:
Undervisning på masternivå i innovasjon og entreprenørskap.

Veiledning av doktorgradsstudenter entreprenørskap og innovasjon
Veiledning av masteroppgaver innovasjon og entreprenørskap
Veiledning av masteroppgaver MBA

Ansvarlig for doktorgradskurs i entreprenørskap og innovasjon. 

Forskning:
For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter:

 

Publikasjoner:
Link til Cristin (forskningsdatabase)