Physical education and sports with teacher education

Study model

The information applies to the current academic year. Changes may occur.
You have chosen:
Expand all

Course id Course name ECTS Credits
Clear
Clear
(click to choose)
(click to choose)

Choose specialisation

Choose course

Further education

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner. Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 60 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Application deadline and admission

ECTS Credits 300
Study level Master
Scope Full time
Teaching language Norwegian
Police certificate of conduct Yes
Campus Levanger

Application deadline and admission

More information