Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning

Fullfør lærerutdanningen din! Vi tilbyr tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning til deg som har påbegynt, men ikke fullført studiet før 2017.

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet.

I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Nord universitet har i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet startet et prosjekt for å ferdigstille utdanningen til de som har påbegynt, men ikke fullført grunnskole-, allmenn- eller praktisk-estetisk lærerutdanning. De som kvalifiserer har mulighet for å delta på ordningen fram til 31. desember 2025.​

Nord universitet tilbyr to studieprogram for grunnskolelærere:
> For lærere på trinn 1-7
> For lærere på trinn 5-10

Beskrivelse av studiet

Varighet: 4 år
Opptakskrav: 150 stp. GSL, PELU eller ALU før 2017. 
Studiepoeng: 240
Gradsnavn: Bachelor i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller Bachelor i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

> Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn: 
Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg må du ha to andre undervisningsfag, valgt mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15 stp. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

  • 60 stp. pedagogikk/elevkunnskap, inkl. GLU-2000 (15 stp.)
  • 30 stp. norsk
  • 30 stp. matematikk
  • 120 stp. undervisningsfag, hvorav to fag må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.
Ett skolefag må være minst 30 stp, og ett skolefag må være et 60 stp fordypningsfag. De resterende 30 stp kan være et skolerelevant fag.


Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn: 
Du må ha tre undervisningsfag, valgt blant engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. To av fagene må være fordypningsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

  • 60 stp. pedagogikk/elevkunnskap, inkl. GLU-2000 (15 stp.)
  • 60 stp. undervisningsfag 1
  • 60 stp. undervisningsfag 2
  • 60 stp. undervisningsfag 3 eller 30 stp. undervisningsfag 3 og 30 stp. skolerelevant fag.
Undervisningsfagene må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

Opptakskrav


For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en allmennlærerutdanning, eller 4-årig grunnskolelærerutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017.

Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet.

Søkere som trenger praksis må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

Hva lærer du? 

Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du solid kunnskap om begynneropplæring og om hvordan du motiverer og skaper læringsresultater, samt kompetanse i undervisningen av dine fag. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Som utdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn har du mestret fagene dine, og du har kjennskap til hvordan du skaper læringsresultater og motiverer studentene dine. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Jobbmuligheter

Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Videre utdanning

Fullført utdanning kvalifiserer for master. 

Hvordan komme i gang

For mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert for prosjektet, ta kontakt med Geir Gran for Nord universitetet, evt. Enika Grødahl for UiT.

For å kunne veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med utdanningsinstitusjonen du søker hos, deler du dette med oss ved å bruke vitnemalsportalen.no.

I veiledningen vil vi se på hvordan det du allerede har bestått kan innpasses i den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (1.-7. trinn eller 5.-10.), samt lage en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva UiT eller Nord universitet kan tilby.

Praksis 

Studiet har i utgangspunktet det samme kravet til praksis som 4-årig grunnskolelærerutdanning, men kravet kan delvis eller fullt ettergis på basis av dokumentert jobberfaring.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Det er viktig at du selv vurderer hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Prosjektet varer ut 2025, og da kan det være fornuftig å balansere studiebelastningen slik at en er sikker på å bli ferdig innenfor denne fristen.

Vi forsøker etter beste evne å finne samlingsbaserte studier som passer for deg, men særlig for de som mangler fag er det en fordel om du har mulighet for å delta på ordinære studier ved våre studiesteder.

Det er ingen ting i veien for delta på studier ved andre utdanningsinstitusjoner så lenge dette er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive i forhold til å finne studier som kan passe.

Kostnader


Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur påløper. Du må også selv dekke utgifter til reise og opphold der det er aktuelt.

Stipend og lån

Dersom du blir en del av prosjektet vil du bli tatt opp som ordinær student, og dermed kan du kvalifisere for å kunne søke lån og stipend i Lånekassen.


Søknadsfrist

15. april 

(for enkeltemner: 1. juli eller 15. november)

Opptak 

> Søk opptak 

> Hvordan søke opptak 


 Kontaktperson