Sikkerhet og beredskap - kontakt våre fagfolk

Sjelden har sikkerhet og beredskap vært så aktuelt som nå, i en verden preget av krig og konflikter, men også ekstremvær og klimaendringer. Her er en oversikt over aktuelle fagansatte ved Nord.
Beredskap på havet
Navn på ansattKompetanseområdeKontaktinfo
Beate Steinveg, førsteamanuensisNordområdene/Arktis, ny verdensorden, sikkerhetspolitikk i Europa, internasjonalt samarbeidbeate.steinveg@nord.no
75 51 76 78
Torbjørn Pedersen, professorNordområdene, Svalbard, cyberkrigføring, hybride trusler og ny verdensorden.Torbjorn.pedersen@nord.no
75 51 73 89
Andreas Østhagen, forskerGeopolitikk, sikkerhetspolitikk, nordområdene/Arktis, USA, EU, havrettandreas.osthagen@nord.no
Maria Strandås, førsteamanuensis og i Øvelse Nord-ledelsenHelseberedskap og pasientsikkerhet. Øvrig kompetanse: Beredskap og øvingsledelse. maria.strandas@nord.no
975 28 337
Kari Skarsaune, studieprogramansvarligSpesialsykepleiekari.skarsaune@nord.no
75 51 78 14
Bjørn Olav Haram Knutsen, førsteamanuensisInternasjonalt samarbeid, krig i Europa, militærstrategi i nordbjorn.o.knutsen@nord.no
75 51 77 27
Odd Jarl Borch, professorSikkerhet, Nordområdene, beredskap, totalforsvarodd.j.borch@nord.no
75 51 76 16 / 901 92 674  
Per Erik Solli, seniorrådgiverSikkerhet og forsvar i Nordområdene. Nordisk samarbeid, militært forsvar, totalforsvaret og sivil og militær beredskapper.e.solli@nord.no
481 68 056
Kristian Åtland, professor IIUkraina-krigen, Russland, nordområdene, Kaukasus, ny verdensorden, hybrid krigføring.kristian.atland@nord.no
75 51 70 67
Natalia Andreassen, professorBeredskaps- og kriseledelse, maritim beredskap, nordområdenenatalia.andreassen@nord.no 75 51 71 38
Tanja Ellingsen, førsteamanuensisÅrsaker til kriger og væpnede konflikter generelt, terrorisme/ekstremisme, sivilisasjonskrig/religionskriger, ny verdensorden, trusler mot demokrati inkl. konspirasjonsteorier og hybride truslertanja.ellingsen@nord.no
75 51 75 87
Rune Elvegård,
seniorrådgiver
Arktis, maritim beredskap, atomberedskap, samvirkeøvelser, kompetanseutvikling.rune.elvegard@nord.no
75 51 76 03
Kjetil Jacobsen, professorKrig, vold, demokrati og diktaturKjetil.jakobsen@nord.no
75 51 73 69
Jan-Oddvar Sørnes, professorKrisehåndtering og planlegging, medietrening og mediekriser, generell kriseledelsejan-oddvar.sornes@nord.no
75 51 72 33 / 908 39 821
Gunhild Birgitte Sætren, førsteamanuensisSikkerhetspsykologigunhild.b.satren@nord.no
74 82 37 27 / 932 49 905
James Badu, stipendiatArctic, climate change adaptation, resilience and crisis managementjames.badu@nord.no
+4775517810
Emmi Ikonen, stipendiatArktis maritim beredskap, risk perceptionemmi.ikonen@nord.no
+4775517063

Øvelse Nord

Øvelse Nord er en fullskala beredskapsøvelse der aktører innenfor beredskap trener på håndtering av store hendelser og kriser. Dette er også Nordens største sivile fastlandsøvelse. 

Kontaktpersoner: Erlend Hagenes og Maria Strandås

Senter for beredskap og samvirke - NORDLAB

Senter for beredskap og samvirke er et senter for forskning, utdanning og utvikling av kompetanse innenfor beredskap og samvirke i nordområdene. Senteret bidrar til å realisere universitetets målsetninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Senteret har kompetanse på pedagogisk tilrettelegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser. Senterets praksisnære forskning i samspill med samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt er primært rettet mot beredskap og samvirke i kompleksitet, læring i beredskapsøvelser og kriseledelse.

NORDLAB utvider og videreutvikler nå sitt øvings- og simulatorlaboratorium fra 70 til 500 kvadratmeter, for å kunne tilby moderne lokaler og teknologi ved campus i Bodø til bruk i øvelser, forskning, undervisning og dialog med beredskapsaktører.