Forskningsetikk

Forskning ved Nord universitet skal være basert på respekt for forskningsdeltakernes menneskeverd og rettigheter. Hensynet til deltakernes velferd og integritet er grunnleggende og skal gå foran vitenskapens og samfunnets interesser.