Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting (PULS)

Forskningsgruppen har som hovedmål å bidra til økt vitenskapelig forståelse knyttet til prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting.

Forskningsgruppen tilhører faggruppe: Kroppsøving, idrett og friluftsliv.​ Hovedmålet for gruppen er å utvikle kunnskap relevant for den helhetlige utviklingsprosessen til unge idrettsutøvere i alderen 16-23 år som kombinerer satsing på langrenn eller skiskyting med skole/utdanning ved Meråker Videregående skole og Nord universitet i Meråker.

Dette arbeidet vil bidra til bedre retningslinjer for tilpasning av trening til unge idrettsutøvere i ulike idretter og bedre forståelse for tilrettelegging av toppidrett og utdanning. Forskningsgruppen har som mål å forske på problemstillinger med praktisk relevans for norsk toppidrett og levere et vitenskapelig arbeid av høy kvalitet.

I Meråker finnes det 15 heltidsansatte trenere samt 150 konkurranseaktive langrennsløpere og skiskyttere. Forskningsgruppen har dermed nær tilknytning til praksisfeltet gjennom samarbeidet med Meråker Videregående skole. Denne nærheten til praksisfeltet er unik og muliggjør gode forskningsprosjekter på trenings- og utviklingsprosessen til unge idrettsutøvere. Gjennom et spesialtilpasset Bachelorstudium i Idrett for satsende langrennsløpere og skiskyttere får studentene ved Nord Universitet også muligheten til aktivt å ta del i de ulike forskningsprosjektene som foregår.

Et godt eksempel på dette er et nylig prosjekt som ble gjennomført​ i samarbeid med SINTEF digital, Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU og Meråker Videregående skole.

Pågående forskningsprosjekter

 • Prosjektleder: Samarbeidsprosjekt ledet av Trine Seeberg (SINTEF-Digital).

  Formål: Undersøke effekten av opplæring på ulike løpsstrategier i langrenn.

  Partnere: SINTEF-digital og Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU.

  Her kan du lese mer om SINTEF AutoActive​

 • Prosjektleder: Samarbeidsprosjekt ledet av Boye Welde ved Norges arktiske universitet (UiT)

  Formål: Prosjektet ønsker å øke kunnskapen og forståelsen rundt hvordan hormonelle svingninger og andre kvinnespesifikke aspekter påvirker trening og prestasjon hos kvinnelige utholdenhetsutøvere.

  Partnere: UiT og Senter for Toppidrettsforskning ved NTNU, Olympiatoppen, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.

  Publikasjoner: Solli GS, Sandbakk SB, Noordhof DA, Ihalainen JK, Sandbak​k Ø. Changes in Self-Reported Physical Fitness, Performance, and Side Effects Across the Phases of the Menstrual Cycle Among Competitive Endurance Athletes.Int J Sports Physiol Perform. 2020 Sep 21:1-10.

  Ihalainen, Johanna K.; Kettunen, Oona; McGawley, Kerry; Solli, Guro Strøm, Hackney, Anthony C; Mero, Antti A.; Kyröläinen, Heikki (2021). Body composition, energy availability, training load, and menstrual status in high level young female endurance runners over a season. International Journal of Sports Physiology and Performance. [Accepted]

  Annen informasjon: https://uit.no/research/fendura

 • ​Prosjektleder: Ove Erik Tronvoll

  Formål: Undersøke hvordan ulike psykologiske faktorer som “passion, grit and mindset” henger sammen med prestasjonsutvikling hos langrennsløpere og skiskyttere.

  Partnere: Hermundur Sigmundsson (NTNU)

Avsluttede forskningsprosjekter

Ph.d.-prosjekter

 • Prosjektleder: Per-Øyvind Torvik

  Formål: Formålet med prosjektet er å undersøke ulike manipulasjoner av overkroppen og dens innflytelse på fysiske, kinematiske, perseptuelle parametere og prestasjon i langrenn.

  Partnere: Kandidatens veiledere er Roland van den Tillaar (Nord universitet) og Øyvind Sandbakk (NTNU Senter for Toppidrettsforskning)

  Publikasjoner:

  Torvik P.-Ø. van den Tillaar R, Talsnes R, Danielsen J, Sandbakk Ø. (202X) A comparison of the biomechanical and physiological responses to double poling between long-distance specialists and distance cross-co​untry skiers. In Prosses

  Torvik, P. Ø., Persson, J., & van den Tillaar, R. (2021). The Effects of Sub‐Technique and Pole Length on Classic Roller Skiing Performance and Physiological Responses at Steep Uphill Inclination. Journal of Human Kinetics, 77(1), 97-105.

  Torvik, P. Ø., Heimburg, E. D. V., Sende, T., & Welde, B. (2019). The effect of pole length on physiological and perceptual responses during G3 roller ski skating on uphill terrain. Plos One, 14(2), e0211550.II.

  Torvik, P. Ø., van den Tillaar, R., Bostad, G., Sandbakk, Ø. (2021) The effect of increased pole length on performance during an on-snow cross-country skating competition for women, (submitted)

  Torvik, P. Ø., van den Tillaar, R., Sandbakk, Ø. (2021) Choice of pole and ski lengths among elite cross-country skiers: the influence of sex and performance level​ Front. Sports Act.

  Torvik, P. Ø., Solli, G. S., & Sandbakk, Ø. (2021). The training characteristics of world-class male long-distance cross-country skiers. Front. Sports Act. Living.

 • Prosjektleder: Meråker Videregående Skole har gjennom Forskningsrådet (NFR) sin offentlige Ph.d. ordning klart å realisere sitt eget doktorgradsprosjekt. Ordningen tillater en ansatt i offentlig sektor å gjennomføre en doktorgrad relevant for virksomhetens ansvarsområde og samtidig bidra med kunnskap og kompetanse relevant og anvendbar for den offentlige virksomheten.

  Doktorgradskandidaten er Rune Kjøsen Talsnes som er tilknyttet forskningsgruppen.

  Formål: Det overordnede formålet med doktorgradsprosjektet er å undersøke mekanismene bak utviklingen til de kinesiske utøverne som var en del av Meråker Videregående Skole sitt kinaprosjekt i perioden 2018-2020, samt undersøke effekten av ulike typer utholdenhetstrening hos norske junior langrennsløpere og skiskyttere ved skolen. I tillegg bidrar Rune inn mot flere spennende forskningsprosjekter relevante for forskningsgruppens fagområde. Prosjektperioden går over 4 år fra 2019-2023.

  Partnere: Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Meråker Videregående Skole, Nord Universitet og NTNU Senter for Toppidrettsforskning. Kandidatens veiledere er Roland van den Tillaar (Nord Universitet) og Øyvind Sandbakk (NTNU Senter for Toppidrettsforskning)). I tillegg fungerer både Frode Estil og Tor-Arne Hetland som mentorer for Rune og skal sikre forskningens relevans og anvendbarhet for praksisfeltet.

  Publikasjoner:

  Luchsinger, H., Talsnes, R. K., Kocbach, J., and Sandbakk, Ø. (2019). Analysis of a Biathlon Sprint Competition and Associated Laboratory Determinants of Performance. 1(60). doi:10.3389/fspor.2019.00060

  Talsnes, R. K., Hetland, T.-A., Cai, X., and Sandbakk, Ø. (2020). Development of Performance, Physiological and Technical Capacities During a Six-Month Cross-Country Skiing Talent Transfer Program in Endurance Athletes. Front. Sports Act. Living., 2(103). doi:10.3389/fspor.2020.00103

  Talsnes, R. K., van den Tillaar, R., Cai, X., and Sandbakk, Ø. (2020). Comparison of High- vs. Low-Responders Following a 6-Month XC Ski-Specific Training Period: A Multidisciplinary Approach. 2(114). doi:10.3389/fspor.2020.00114

  Andre faglige bidrag:

  Talsnes, Rune K., Hetland, Tor-Arne., Sandbakk, Øyvind. Akklimatisering til utholdenhetskonkurranser i mellomhøyde – hvorfor og hvordan? Kondis: organ for Den norske maratonklubb. Juli 2020.

  Talsnes, Rune K., Sandbakk, Øyvind. Høydetrening i utholdenhetsidretter – hva vet vi egentlig og når bør det benyttes? Kondis: organ for Den norske maratonklubb. Januar 2021.

  Øyvind, Sandbakk., Talsnes, Rune K. Faglege betraktningar i «høgdehusdebatten». Trenerklubben. Norges Skiforbund. Mars 2021.