Forskningsgruppe for psykisk helse

Forskningsgruppen er tverrfaglig og benytter ulike forskningsmetoder for å utvikle ny kunnskap om og forståelse av psykisk helse i et livsløpsperspektiv.
Illustrasjon av by

Vi er opptatt av at forskningen skal være relevant for praksisfeltet og for Nord universitet sine utdanninger. Vi bruker metoder som sikrer bredt samarbeid mellom alle parter og aktører som er involverte i tjenestene, utdanningene og relevante forskningsmiljø. Forskningsresultatene våre skal formidles bredt.​ 

Temaområder og prosjekter


Mer om forskningsgruppen i Cristin