E-helse, innovasjon og ledelse (EHIL)

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap med fokus på innovasjon i helsesektoren innen klinisk og pedagogisk utvikling, digitaliseringsprosesser i helsesektoren og ledelse i en endringskontekst.

EHIL har et tverrfaglig perspektiv, og fokus på reell brukerinvolvering.

Gruppen har bredt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt innen våre fokusområder, og har til hensikt å skape gode synergier mellom forsknings‐, utdannings‐ og praksisfeltet.

Detaljer om konkrete forskningsprosjekter finnes i de tematiske grupperingene.

Forskningsgruppen arbeider innen fire forskningsområder:

Forskningsområder