Konkurransefleksibilitet

Prosjektets hovedmål er å skape konkurransekraft og vekst for forretningspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i bytte mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder.

​​​​​Budsjett: Totalt kr. 16 000 000, hvorav Nord kr. 2 000 000
Start-/sluttdato: 01.07.2020 - 30.06.2023
Finansiør: NFR
Institusjoner tilknyttet prosjektet: SINTEF AS, Sunnhordland mek verksted AS, Atheno AS, Vågen AS, Kværner AS, Nord universitet

Forskere ved FSV:

  • ​Johan Elvemo Ravn

Sammendrag:

Prosjektets hovedmål er å skape konkurransekraft og vekst for forretningspartnerne gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i bytte mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder. Søkerbedrift og prosjekteier er Kværner AS. Kværner leverer olje- og gassplattformer og landbehandlingsanlegg til operatører og andre kunder.

De viktigste FoU-utfordringene som forskningen tar sikte på å løse er:

1) Design av dynamiske og fleksible organisasjonsstrukturer som håndterer stor variasjon i prosjekttyper, markedssegmenter og varighet.

2) Utvikling av et system for kompetanseheving, både på individnivå og kollektivt, som utnytter nye muligheter skapt av det pågående digitaliseringsprogrammet og Industri 4.0-teknologi.

3) Effektiv og skalerbar ledelse og logistikk, på tvers av grensesnitt mellom fag og prosjektfaser.

4) Strukturer for et utviklings- og innovasjonsorientert partnersamarbeid, fordi utvikling i arbeidslivet utfordrer dagens etablerte norske modell.