Bærekraftige landlige miljøer: praktisere, administrere og utføre de kjønnede utmarkene

Likestilling er grunnlaget for norsk styresett og integrering av kjønn er nøkkelen i norsk politikk, inkludert implementeringen av bærekraftsmålene.

Budsjett: Totalt kr. 9 233 000, hvorav til Nord kr. 969 000, egenfinansiering kr. 222 000.
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.04.2021-31.12.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nordlandsforskning, Nord universitet, Norsk institutt for vannforskning, Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning (Nina) 

Forskere ved FSV:

  • ​Birgit Røe Mathisen
  • Karianne Sørgård Olsen

Sammendrag:

Kjønnsperspektiver mangler ofte i politikk og forskning på naturressursforvaltning og bruk i en global nordlig kontekst. Kjønnsdimensjonene ved bruk av utmarksmark kan lette oppdagelsen av alternative bruksområder og forståelser av utmarksområdet. Bærekraftig styring krever anerkjennelse av den mangfoldige og noen ganger konkurrerende bruken av utmarksområder, noe som krever åpenhet for mange stemmer om hva utmarksområdene er og for hvilke typer praksis som utgjør utmarksområdene. Mangel på kvinner i styrende organer, og mangel på kvinners og barns bruksområder og kunnskap i styresett har trolig skapt blinde flekker. Likestilling er grunnlaget for norsk styresett og integrering av kjønn er nøkkelen i norsk politikk, inkludert implementeringen av bærekraftsmålene.

Prosjektet vil:

  • undersøke hvordan kjønn påvirker forvaltningen, praksisen og symbolske representasjoner av utmarksområdene;
  • undersøke hvordan erfaringskunnskap om utmarksområder informerer om politikk og styringspraksis, og;
  • utvikle en kritisk feministisk undersøkelseslinse for å undersøke styring og politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, for å fremme bærekraftig utmarksområde