En samskapende bærekraftig by

Prosjektet skal se på spennende samskapingsarenaer i Bodø.

​​Budsjett: Kr. 393 712 (44 962 egenfinansiering)
Finansiør: Regionale forskningsfond Nordland
Start-/sluttdato: 01.03.2021-11.09.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Bodø kommune, Nordlandsforskning, Nord universitet 

Forskere ved FSV:

  • Tanja Ellingsen
  • Astrid Marie Holand

Sammendrag:

Målet for vårt felles prosjekt er å bidra til radikal samskaping. Samarbeidsformene skal blant annet involvere Bodøs innbyggere, slik også kommunen inviterer til. Dette vil igjen bidra til viktig læring fra og om samskaping i praksis. Bodø som by og kommunal organisasjon, står på terskelen til store omlegginger og nyskapinger. Byen har de siste årene mottatt en rekke priser; som årets mest attraktive by, årets sentrum, årets kulturby og er utnevnt til europeisk kulturhovedstad i 2024. Flytting av flyplassen og mulighet til å bygge en ny bydel, satsing på smart og grønn byutvikling, på kultur og på innbyggermedvirkning, vitner om en kommune med ambisjoner om å fremme både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. I dette prosjektet skal vi se på spennende samskapingsarenaer i Bodø. Disse har på hver sin måte vekket så vel nasjonal som internasjonal interesse for sin bærekraftsatsing.