Gamifisering av lederutdannelse i omsorg og sosial omsorg

Formålet med prosjektet er å utvikle ideer og metoder for å bruke digital teknologi – gamification – til å trene ulike ledersituasjoner i arbeidslivets hverdagsdilemmaer og utvikle handlingsberedskap i møte med uforutsette kriser og katastrofer.

​Budsjett: Kr. 442 000
Start-/sluttdato: 01.09.2022-30.07.2023
Finansiør: Högskolan i Borås
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Högskolan i Borås, Nord universitet 

Forskere ved FSV:

  • Adam Palmquist

Sammendrag:

Formålet med prosjektet er å utvikle ideer og metoder for å bruke digital teknologi – gamification – til å trene ulike ledersituasjoner i arbeidslivets hverdagsdilemmaer og utvikle handlingsberedskap i møte med uforutsette kriser og katastrofer. Det settes i første omgang spesielt fokus på lederutdanning innen omsorg og sosial omsorg, og deretter spesifikt på Lederopplæring for senioromsorgsledere. Ved å bygge opp scenarier via delelementer kan ulike spillscenarier tilpasses ulike spesifikke kontekster og dermed skaleres opp til HBs øvrige ledertreningskurs. Prosjektet har også til hensikt å bidra å tiltrekke nye grupper studenter til høyere utdanning.