Nattergalens positive rollemodeller

Prosjektets mål er å fremme integrering og arbeide for sosialt og etnisk mangfold.

​​Finansiør: Directorate for Children, Youth and Families
Start-/sluttdato: 2007 - til dags dato
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet 

Forskere ved FSV:

  • Yan Zhao (Prosjektleder)
  • Ann-Torill Tørrisplass
  • Emma Seyram Hamenoo
  • Linn-Marie Lillehaug Pedersen
  • Cilje Helen Samuelsen

Sammendrag:

Prosjektets mål er å fremme integrering og arbeide for sosialt og etnisk mangfold. Et langsiktig mål er å øke andelen studenter med minoritetsbakgrunn til universitetet. Nattergalen er knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap og koordinator som har det daglige ansvaret for programmet er organisert i faggruppen «Velferd og sosiale relasjoner». Det er studenter fra bachelorutdanningen i sosialt arbeid og barnevern som deltar.