Redaksjonell relevans i journalistutdanninga

Prosjektet tar sikte på å tilrettelegge bachelorprogrammet i journalistikk slik at det blir bedre tilpasset behovene i samfunnet og arbeidslivet.

​​​​​​Budsjett: Totalt budsjett kr.  7 014 073, cofunding 2 104 222
Finansiør: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 
Start-/sluttdato: 01.01.2021 - 31.12.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, Saltenposten, Avisa Norland, NRK

Forskere ved FSV:

  • Hege Lamark (Prosjektleder)
  • Jan Erik Andreassen
  • Birgit Røe Mathisen
  • Karianne Sørgård Olsen

Sammendrag:

Prosjektet tar sikte på å tilrettelegge bachelorprogrammet i journalistikk slik at det blir bedre tilpasset behovene i samfunnet og arbeidslivet. Dette ønsker vi å bidra til ved å etablere nye - og videreutvikle eksisterende - former for samarbeid og kompetansedeling mellom universitetet og lokale redaksjoner gjennom hete studieløpet.