Relevant lederutdanning for varierende arbeidsmarked og nye studentgrupper

Hensikten med prosjektet er å re-designe et populært studieprogram i personalledelse og kompetanseutvikling ved Nord universitet, gjennom en nyskapende modell for fleksibel oppfølging.

​​Budget: Totalt kr. 4 440 000 hvorav 1 440 000 egenfinansiering
Start-/sluttdato: August 2021 – juli 2023
Finansiør: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet

Forskere ved FSV:

  • Eivind Junker (Prosjektleder)
  • Robert Bye
  • Espen Ingvar Leirset
  • Øystein Rennemo
  • Per Harald Rødvei
  • Cathrine Thorhus
  • Kristian Rostad Egge

Sammendrag:

Hensikten med prosjektet er å re-designe et populært studieprogram i personalledelse og kompetanseutvikling ved Nord universitet, gjennom en nyskapende modell for fleksibel oppfølging. Prosjektet vil tjene som en pilot for Nord universitet, og være et eksempel på hvordan en hel studiemodell kan gjennomgås på en systematisk måte for å sikre at læringsdesign gjenspeiler samfunnets behov, samt fagets formål og evalueringsform. Positive resultater vil bli videreført som permanent tilbud ved universitetet, og erfaringer gjort tilgjengelige gjennom faglige nettverk, som UArctic. Statistikk fra Eurostat viser at Norge har høy andel av befolkningen i rurale deler av landet sammenlignet med gjennomsnittet i Europa. Økende urbanisering og globalisering stiller særskilte krav til hvordan forskning og høyere utdanning organiseres for å møte arbeidsmarkedets behov. I dagens arbeidsmarked handler mye om arbeidets mening og kvalitet.