Samproduksjon og implementering av bærekraftsmålene i regional og lokal planlegging

Prosjektets overordnede ambisjon er å utvikle et rammeverk for implementering av bærekraftsmålene i lokal og regional planlegging.

Budsjett: Totalt kr. 8 000 000 hvorav kr. 160 000 til Nord
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.03.2020 - 01.10.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nordlandsforskning, Nord Universitet, Stiftinga Vestlandsforsking, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Vestvågøy Kommune, Narvik Kommune, Sortland Kommune, Gloppen Kommune, The Nordic Coe "Resource Extraction And Sustainable Arctic Communities", Nye Vestland Fylkeskommune, Fylkesmannen I Vestland, Nye Sunnfjord Kommune, Bømlo Kommune, Asker Kommune, Nye Viken Fylkeskommune, Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet, Høgskulen På Vestlandet, Aalborg Universitet 

Forskere ved FSV:

  • Elisabeth Pettersen
  • Geir Olav Knappe

Sammendrag:

Tverrfaglig prosjekt som tar for seg den presserende oppfordringen til å implementere FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå. Utgangspunktet er hvordan kontekstspesifikke dimensjoner ved samfunn og natursystemer må være i kjernen når disse globale standardene implementeres. Kompleksiteten i å balansere miljømessige, økonomiske og sosiale verdier i samfunnsplanleggingen byr på flere utfordringer for planleggere, myndigheter og bedrifter. Prosjektets overordnede ambisjon er å utvikle et rammeverk for implementering av bærekraftsmålene i lokal og regional planlegging. Dette rammeverket vil være basert på lærdom fra lokal og regional Agenda A21 og resultater fra workshops og fokusgrupper der relevante mål og mål for SDGs vil bli kontekstualisert ved hjelp av regionale scenarier og indikatorer. Hovedresultatet er et rammeverk for implementering av bærekraftsmålene i regional planlegging.