Skolefravær i norsk grunnskole – forståelser og svar

Hovedmålet med prosjektet er å forstå hvordan skolefravær oppfattes og håndteres i norske grunnskoler.

Budsjett: Totalt kr. 15,958,622, derav Nord kr. 7,129,157, herunder til samarbeidspartnere kr. 4,825,418, egenfinansiering kr. 4,004,047
Start-/sluttdato: 01.12.2021 - 31.12.2026
Finansiør: NRF
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, Nordlandsforskning, NTNU, Hemil(UiB) Aarhus universitet, Gøteborg Universitet

Forskere ved FSV:

  • Ingrid Fylling
  • Cecilie H. Anvik

Sammendrag:

Hovedmålet med prosjektet er å forstå hvordan skolefravær oppfattes og håndteres i norske grunnskoler, og hvordan fraværet kan forstås ut ifra lokale, institusjonaliserte pedagogiske og sosiale metoder.