UrbanMine: institusjonaliseringsprosesser i tider med sirkulære, grønne overganger

Prosjektet har som mål å utrede institusjonelle rammer, holdninger og håndtering av mineralavfall som ressurs.

Budsjett: Totalt kr. 13 950 000, hvordan Nord kr. 3 937 000, egenfinansiering 4 090 000, herunder partnere kr. 5 923 000.
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.05.2020-01.11.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, Uppsala universitet, Iris Salten, Norsirk AS, Midtre Namdal Avfallsselskap, Miljødirektoratet, Sintef Helgeland, Aalborg Universitet, Bodø kommune, Lofoten avfallsselskap, Namsos kommune.

Forskere ved FSV:

  • Håkan Sandersen (prosjektleder)
  • Annelin Seppola
  • Benedicte Forsland

Sammendrag:

I debatten om mulige måter å realisere grønn omstilling på har begrepet sirkulær økonomi blitt fremtredende blant forskere, praktikere og politikere. Konseptet med urban gruvedrift representerer en viktig strategi for å lukke materialstrømmer og realisere visjonen om sirkulær økonomi. Prosjektet har som mål - i samarbeid med kommunale og private aktører i Namdalen, Salten og Lofoten - å utrede institusjonelle rammer, holdninger og håndtering av mineralavfall som ressurs. Spørsmålet vi stiller er hvilke politiske, institusjonelle og forretningsmessige hindringer og muligheter som finnes i gjenbruk/gjenvinning av metaller og mineraler.