Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Målgruppen for studiet er ansatte i NAV og andre.

Budsjett: Kr. 822 000
Finansiør: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Start-/sluttdato: 31.12.2019 - 30.06.2022
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet

Forskere ved FSV:

  • Asgeir Solstad

Sammendrag:

Som et ledd i sin kompetanseutvikling ønsker Arbeids- og velferdsdirektoratet å tilby et 30-studiepoengs studium i Økonomisk rådgivning undervisningsåret 2022/2023. Målgruppen for studiet er ansatte i NAV og andre. Opptakskravet er bachelorgrad eller annen 3-årig utdanning på bachelornivå. Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer om tilbudet til sine ansatte og er ansvarlig for å rekruttere studenter til studiet. Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap har ansvaret for studieprogrammet som helhet, utvikling og godkjenning av programplan, tilrettelegging av undervisning, og for gjennomføring av studieløpet.