Forskning og utviklingssamarbeid

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Universitetet har et utstrakt samarbeid med en rekke bedrifter og virksomheter. Vi har samarbeidspartnere på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor.

Nord universitet bidrar gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv til regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil-, satsings- og ph.d.-områder. Dette samarbeidet kan variere fra å tilføre forskningskompetanse til utviklingsprosjekter, til å utvikle større fellesinitiativer der forskere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om å styrke et spesifikt fagområde eller næring.

Videre arbeider universitetet med internasjonale forskningssamarbeid gjennom bl.a. deltakelse i EU-prosjekter, samt forskermobilitet.

Samarbeidsmuligheter

 • EUs forskningsprogram Horisont Europa (HEU) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95.5 milliarder euro i perioden 2021-2027. Selv om Norge ikke er medlem i EU, deltar vi som fullt medlem i HEU. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan derfor konkurrere om forskningsmidler på linje med kolleger i andre europeiske land. EU-prosjekter samler Europas forskere og forskningsmiljøer, og sammen med næringslivet løser de en lang rekke samfunnsutfordringer. Nord universitet er delaktig både som koordinatorer og partnere i flere HEU prosjekter.

  I tillegg, Nord universitet er medeier i Nord-Norges Europakontor som arbeider med å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Nord er også medlem i Trøndelags Europakontor, samt flere internasjonale nettverk og organisasjoner. Et av disse er University of the Arctic (UArctic) som er et nettverk av universiteter og forskningsinstitusjoner som jobber med utdanning og forskning i og for Nordområdene.

  Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • Nord universitet består av fem fakulteter. Følg disse lenkene for å finne forskningsinfrastrukturen ved hvert av våre fakulteter

  Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • På grunn av det økende behovet for teknologi i nord har Nord universitet gått sammen med Nordland fylkeskommune og Mechatronics Innovation Lab (MIL) for å starte et teknologiservicesenter TechLab AS i nord. TechLab vil tilby tjenester innen sektorene kunstig intelligens (AI), robotikk, virtuell virkelighet (VR), datastøttet design og produksjon (CAD/CAM), modellering og simuleringer og andre teknologier. sektor. Målet er å fremme teknologi. næringslivet, og koble dette sammen med våre utdanningsprogrammer og våre forskningsprosjekter.

  Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • Nord universitet bidrar til innovasjon gjennom rollen som kunnskapsutvikler og leverandør av nye forskningsbaserte løsninger. Innovasjon skjer i samarbeid med nærings- og samfunnsaktører som kan ta i bruk ny kunnskap.

  Nord innovasjon AS er Nord universitets teknologioverføring organisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater. Selskapet eies av Nord universitet, og arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av universitetet.

  Nord innovasjon AS kan hjelpe forskere og vitenskapelige ansatte med å vurdere, utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet bidra til beskyttelse av rettigheter (f.eks. patent), prosjektfinansiering og videre kommersiell utvikling.

  Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er: «Living sustainably, by, from and with the sea».

  Alliansen SEA-EU skal bidra til å styrke universitets- og høgskolesektoren, samarbeid og kulturbygging i Europa. For Nord universitet betyr dette også en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord til et mer synlig og anerkjent internasjonalt universitet.​

  Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

  Til sammen har alliansen mer enn 150.000 studenter og 18.000 ansatte.

  Nord universitet har, i likhet med de andre universitetspartnerne, knyttet til seg sentrale interessenter som også vil nyte godt av universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en del av arbeidet med å forankre universitetet bedre i lokalt samfunns- og næringsliv. 

  Interessentene kan være med på aktiviteter innen SEA-EU-alliansen, og kan også være med på å søke økonomiske midler sammen med universitetspartnerne i alliansen. Interessentene kan også selv ta imot studenter og være forskningspartnere.​

  Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • Bruk denne portalen for å kjenne våre ekspertprofessorer, deres forskningsgrupper, så vel som deres ekspertiseområder.

  Denne portalen er snart klar! Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.

 • Nord universitet ønsker å bli mer engasjert i samfunnet for å løse deres hverdagsforskning, næringsliv, bærekraft, opplæring, grønne omstillinger og alle slags ulike problemer. Vi samarbeider med internasjonale partnere for å utvikle denne samarbeidsportalen for å finne ut av problemene dine og engasjere våre professorer, forskere, administrasjon og studenter for å gi deg bærekraftige løsninger. Gjennom denne portalen skal vi skape muligheter for våre studenter til å bli mer engasjert i samfunnet og næringslivet.

  Denne portalen er snart klar! Hvis du er interessert, ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon.