Toppforskning

Her er et utvalg av de nyeste forskningsprosjekter ved Nord finansiert gjennom EU og Norges forskningsråd.

EU-finansiert forskning

EU-finansiert forskning refererer til forskningsprosjekter som mottar økonomisk støtte fra Den europeiske union (EU) gjennom ulike programmer som Horizon Europe, Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions og European Research Council (ERC).
Nord universitet har deltatt i flere forskningsprosjekter finansiert av EU, spesielt gjennom Horizon 2020-programmet. Disse prosjektene omfatter forskning innenfor områder som energi, miljø, helse og samfunnsvitenskap, og har involvert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og bedrifter i ulike europeiske land.
Nord universitet har dermed vært en viktig aktør i å fremme forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av landegrensene, og har bidratt til å øke den internasjonale synligheten og anerkjennelsen av forskning utført i Nord-Norge.

 • Marine Protected Areas Europe
  MPA Europe vil kartlegge de optimale plasseringene for marine beskyttede områder (MPA) i Europeiske hav ved å bruke et helhetlig utvalg av tiltak som omfatter spekteret av biologisk mangfold fra arter i marine økosystemer, inkludert habitater, som dekker havområdene (Exclusive Economic Zones) i de assosierte medlemslandene og øyer i Atlanterhavet.

  Kontaktpersoner på Nord
  Prof. Mark John Costello
  mark.j.costello@nord.no

  Sunni Marie Heikes-Knapton
  sunni.m.heikes-knapton@nord.no

  Budsjett
  Totalt 2,682,228 EUR
  Andel Nord universitet 869,551 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe - Cluster 6 - Biodiversity

  Tidslinje
  01.01.2023 - 30.04.2026

  Les mer om MPA Europe

 • Nature-positive Algae Based Food, Agriculture, Aquaculture and TextIle Products Made in North and Baltic Sea Ecosystems

  Om prosjektet

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Kiron Viswanath

  kiron.viswanath@nord.no

  Budsjett
  Totalt 9,819,478 EUR
  Andel Nord universitet 542,020 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, Missions Ocean

  Tidslinje
  01.06.2023 - 31.05.2027

 • Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network
  ARCSAR er det første prosjektet i sitt slag for å etablere et internasjonalt nettverk som samler søke- og redningsutøvere, myndigheter, industri og akademia og andre organisasjoner for å identifisere hull og muligheter og utvikle ytterligere kapasiteter for å møte de økende kravene i Arktis og den nordatlantiske regionen.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Odd Jarl Borch
  odd.j.borch@nord.no

  Budsjett
  Totalt 3,885,273 EUR
  Andel Nord universitet 164,813 EUR

  Finansiert under
  Horizon 2020, Security

  Tidslinje
  01.09.2018 - 29.02.2024

  Les mer om ARCSAR

 • Algae4IBD - From Nature to Bedside - Algae Based Bio Compound for Prevention and Treatment of Inflammation, Pain and IBD
  Bruk av alger for å gi lindring for IBD-pasienter. I våre hav, elver og innsjøer ligger et nesten uutnyttet potensial for å forbedre helsen vår. Cyanobakterier, mikro- og makroalger produserer et uendelig antall molekyler, hvorav mange har helsemessige egenskaper. De kan lindre smerte, lindre betennelse eller øke mikrobiomet vårt. Imidlertid forblir de fleste alger ustuderte, med helsepotensialet uutnyttet.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Kiron Viswanath

  kiron.viswanath@nord.no

  Budsjett
  Totalt 7,499,517 EUR
  Andel Nord universitet 427,628 EUR

  Finansiert under
  Horizon 2020, Food and Natural Resources

  Tidslinje
  01.06.2021 - 30.05.2025

  Les mer om Algae4IBD

 • Towards Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies
  JUSTNORTH bringer verdiene til arktiske interessenter til beslutningstaking for økonomisk utvikling gjennom å forstå gjeldende praksis, politikk og perspektiver for utvikling i Arktis. Resultatene av prosjektet gir politiske anbefalinger for kommuner, regionale eller nasjonale myndigheter og EU, ved å evaluere eksisterende økonomiske aktiviteter i 17 case-studier. Dette arbeidet gir både negative og positive indikatorer på verdi i økonomiske aktiviteter.

  Kontaktperson på Nord
  Dr. Corine Wood-Donnelly
  c.wood-donnelly@nord.no

  Budsjett
  Totalt 6,156,494 EUR
  Andel Nord universitet 868,006 EUR

  Finansiert under
  Horizon 2020, Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

  Tidslinje
  01.06.2020 - 30.11.2023

  Les mer om JUSTNORTH

 • ROBUST Crisis Governance in Turbulent Times - Mindset, Evidence, Strategies
  ROBUST-prosjektet handler om å lære å «bygge bedre tilbake» ved å fornye seg gjennom en krise. Vi tar en innbyggersentrisk tilnærming, og spør hvordan krisestyring på flere nivåer (EU, nasjonalt, regionalt og lokalt) alt sammen former hvordan innbyggerne opplever krise og respons. ROBUST forenkler gjensidig læring ved å samle bevis fra 18 europeiske steder, identifisere strategier og tankesett som muliggjør robusthet, og arrangere online læringsøkter.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Janne Irén Paulsen Breimo
  janne.i.breimo@nord.no

  Budsjett
  Totalt 2,995,026 EUR
  Andel Nord universitet 118,706 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, Democracy

  Tidslinje
  01.10.2022 - 31.03.2026

  Les mer om ROBUST

 • Improving Green Innovation for the Blue Revolution: New Tools and Opportunities for a more Sustainable Animal Farming

  IGNITION har som hensikt å gå utover det nyeste gjennom følgende spesifikke temaer:

  • Dyrevelferd
  • Funn an biomarkører
  • Funksjonelle for
  • Vaksinasjon
  • Genomiske verktøy og molekylær fenotyping for å forbedre dyrevelferden
  • Ikke-invasive biosensorer og IT-verktøy

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Kiron Viswanath

  kiron.viswanath@nord.no

  Budsjett
  Totalt 5,077,443 EUR
  Andel Nord universitet 410,000 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, FARM2FORK

  Tidslinje
  01.11.2022 - 31.10.2026

  Les mer om IGNITION

 • Curing EU Aquaculture by Co-creating Health and Welfare Innovations
  Prosjektet vil utvikle nye tilnærminger for å forebygge akvatiske fiskesykdommer ved å introdusere og validere nye teknologier for tidlig oppdagelse av sykdommer, samtidig som det støtter fremme av alternative behandlinger for å erstatte legemidler i sykdomskontroll.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Jorge M. Fernandes
  jorge.m.fernandes@nord.no

  Budsjett
  Totalt 4,830,624 EUR
  Andel Nord universitet 121,415 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, FARM2FORK

  Tidslinje
  01.11.2022 - 30.04.2027

  Les mer om Cure4Aqua

 • Feasibility of a Multi-panel of Epigenetic Markers of Fish Growth

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Jorge M. Fernandes
  jorge.m.fernandes@nord.no

  Budsjett
  Totalt 150,000 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, ERC - Proof of concept

  Tidslinje
  01.07.2023 - 31.12.2023

 • Oceanic Hitchhikers: Epizoic Diatoms as Health Indicators of Sea Turtles

  Kontaktperson på Nord
  Dr. Joost Andre M Raeymaekers
  joost.raeymaekers@nord.no

  Budsjett
  Totalt 283,439 EUR

  Finansiert under
  Horizon Europe, MSCA Postdoctoral fellowship

  Tidslinje
  01.08.2024 - 31.12.2026

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd støtter prosjekter innenfor ulike fagområder og har som mål å bidra til økt kunnskap, innovasjon og bærekraftig utvikling i samfunnet. Nord universitet har vært involvert i flere forskningsprosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd. Universitetet har deltatt i prosjekter som omfatter forskning innenfor områder som pedagogikk, helse, teknologi og kultur. Dette har involvert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og bedrifter i Norge og internasjonalt.
Gjennom deltakelse i forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, har Nord universitet bidratt til å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon innenfor ulike fagområder. Universitetet har også styrket sin posisjon som en ledende aktør innenfor forskning og utvikling i Nord-Norge.

 • Prosjektet vil utføre en sosialnettverksanayse (SNA) av det Norske feltet av litterære intellektuelle før, under og etter den tyske okkupasjonen. Prosjektet vil hente vitenskapelig robusthet fra systematisk kultursosiologi, men vil også benytte andre tilnærminger, alt fra digital datautvinning til arkivstudier og historisk informert litterær analyse. Prosjektet vil være komparativt og trekke på europeisk erfaring.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Kjetil Ansgar Jakobsen
  kjetil.jakobsen@nord.no

  Budsjett
  Totalt 7,2 mill. NOK

  Finansiert under
  FRIHUMSAM - fri prosj.st. hum og sam

  Tidslinje
  2022-2027

 • Hvordan tilpasser organismer seg sitt lokale miljø? Dette spørsmålet er et hovedfokus i evolusjonsbiologien. For å forstå tilpasningen fullt ut, må vi identifisere gener som påvirker tilpasningsevnen. Særlig må det analyseres hvordan disse genene endres på tvers av artsområdet, og identifisere populasjoner som inneholder gener som vil hjelpe artene å reagere på fremtidige skiftende miljø. Prosjektet skal studere i detalj det genetiske grunnlaget for temperaturtilpasning.

  Kontaktperson på Nord
  Anja Marie Westram

  anja.m.westram@nord.no

  Budsjett
  11,7 mill. NOK

  Finansiert under
  FRIMEDBIO - fri prosj.st. med., helse, biol

  Tidslinje
  2021-2025

 • Prosjektet skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke MACE-forskningsgruppens kapasitet til å utvikle og gjennomføre vitenskapelige prosjekter av høy kvalitet som skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor.

  Kontaktperson på Nord
  Anatoli Bourmistrov
  anatoli.bourmistrov@nord.no

  Budsjett
  1,6 mill. NOK

  Finansiert under
  FRIHUMSAM - fri prosj.st. hum og sam

  Tidslinje
  2020-2024

 • Prosjektet "InnControl" omhandler regulering av tidlig utvikling hos to ulike fiske-modeller: sebrafisk og medaka. Vi anvender storskalametoder for kartlegging av dynamiske forandringer i transkriptom og proteom i tidlige embryostadier. Vi ser også på epigenetiske forandringer av genomet og transkriptomet. For å avdekke ukjente regulatoriske mekanismer vil vi etablere modeller som setter ut av funksjon viktige regulatoriske elementer i fiskeembryo. Vi vil også evaluere effekten av miljøpåvirkning på den epigenetiske instruksjonen gitt av foreldrene.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Igor Babiak

  igor.babiak@nord.no

  Budsjett
  12,5 mill. NOK

  Finansiert under
  FRIMEDBIO - fri prosj.st. med., helse, biol

  Tidslinje
  2018-2024

 • NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forskningsbasert utdanning innen havbruk gjennom gjensidig mobilitetsopphold for hovedfagsstudenter, felles studentveiledning, utvikling av en ferskvannsoppdrettsmodul på MSc-nivå og organisering av et workshop i selektiv avl og reproduksjon av fisk.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Prof. Jorge M. Fernandes
  j
  orge.m.fernandes@nord.no

  Budsjett
  2,6 mill. NOK

  Finansiert under
  INTPART - International Partnerships for Excellent Education and Research

  Tidslinje
  2020-2024

 • JUST GROW vil sentrere rettferdighet i urbant landbruk gjennom transnasjonal, tverrfaglig forskning på tvers av seks byregioner: Rhine-Ruhr-området (Tyskland), Providence-området (USA), Randstad, Rotterdam-Amsterdam- Haag-området (Nederland), Keihanshin-området som inkluderer Kyoto-Osaka-Kobe, (Japan), Trondheimsregionen og Trøndelag (Norge) og Stor-Stockholm-regionen (Sverige).

  Kontaktperson på Nord
  Heidi Vinge
  heidi.vinge@nord.no

  Budsjett
  3,0 mill. NOK

  Finansiert under
  SIRKULÆRØKONOMI - Sirkulær øknomi

  Tidslinje
  2023-2026

 • Hensikten med NON-Fôr-prosjektet er å generere ny kunnskap om kvalitet og egnethet til tredjegenerasjons fôringredienser. Prosjektet skal bidra til en mer bærekraftig utvikling av havbruksnæringen ved å dokumentere kvalitet av to typer insekt mel og encellede organismer som mikroalger i fiskefôr. NON-Fôr-prosjektet har som mål å bygge videre på den nyeste kunnskapen fra tidligere prosjekter finansiert både fra nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Nye fôr skal testes i kritiske livsfaser i laksens liv fra startfôring, under smoltifisering og i postsmolt laks.

  Kontaktperson på Nord
  Mette Sørensen
  mette.sorensen@nord.no

  Budsjett
  3,9 mill. NOK

  Finansiert under
  HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning

  Tidslinje
  2021-2024

 • Det er en tiltakende debatt om smarte byer og samfunn, og om bærekraftig utvikling av ulike regioner over hele verden. Denne debatten finner også sted i Arktis og Nordområdene. Samtidig som «smart by»-initiativer øker i størrelse, krever selve konseptet som er utviklet utenfor Arktis lokal kunnskap og kompetansebygging. Med dette som bakgrunn vil prosjektet EduSmart fremme utdanning og formidling av kunnskap om samfunnsstyring etter «smart by»-konseptet og resultatstyring i Nordområdene. Vi vil gjøre dette i et utvidet internasjonale vitenskapelige samarbeid med strategiske partnere i Russland og Kina.

  Kontaktperson på Nord
  Evgenii Aleksandrov
  evgenii.aleksandrov@nord.no

  Budsjett
  4,4 mill. NOK

  Finansiert under
  INTPART - International Partnerships for Excellent Education and Research

  Tidslinje
  2020-2024

 • KELPRIME-prosjektet har som mål å utvikle varmebestandig tare uten å endre dens genetiske sammensetning og mangfold. Vi tar i bruk en teknikk fra landbruk kalt "priming" som øker avlingen og stressmotstanden i plantevekster. For å "prime", utsettes små livssyklusstadier bevisst for varmestress. På lignende vis som vaksinasjon øker immunforsvarets respons, øker priming sannsynligvis forsvarsmekanismene i planter. Hvis dette er overførbart til tare, kan de høstbare store tarebladene da aktivere forsvarsmekanismer raskere, sterkere eller tidligere når de igjen utsettes for stress.

  Kontaktperson på Nord
  Alexander Jüterbock

  alexander.juterbock@nord.no

  Budsjett
  10,6 mill. NOK

  Finansiert under
  HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning

  Tidslinje
  2023-2026

 • LABCare er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap om hvordan kompetansen til helsefagarbeidere som jobber i eldreomsorgen kan styrkes gjennom gode læringsmiljø i og mellom utdanninger og kommuner. Helsefagarbeidere er en yrkesgruppe som utgjør nøkkelpersonell i omsorgen for eldre, men som i utgangspunktet har lav formell utdanning. Det er stort behov for kunnskap om betingelser for læring og kompetansebygging innen eldreomsorgen, spesielt blant denne yrkesgruppen.

  Kontaktperson på Nord
  Cecilie Høj Anvik

  cecilie.h.anvik@nord.no

  Budsjett
  12,0 mill. NOK

  Finansiert under
  FINNUT - Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

  Tidslinje
  2023-2028

 • Atlantisk torsk er en førsteklasses art for norsk havbruk, med et enormt potensiale innen matsikkerhet, opprettelse av nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. I løpet av de siste årene har et økende antall oppdrettere vært interessert i torskeoppdrett, men kritiske kunnskapshull i torskbiologi (inkludert reproduksjon) truer suksessen. Vill torsk blir kjønnsmoden fra 3 år, mens oppdrettstorsk når puberteten i løpet av de første 2 årene, like før de når markedsstørrelsen på 2 til 4 kg. Puberteten setter i gang en forskyvning av energireservene mot modning av gonadene (egg og sæd), noe som har en negativ effekt på vekst, filetkvalitet og dødelighet etter gyting.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Jorge M. Fernandes
  jorge.m.fernandes@nord.no

  Budsjett
  12,0 mill. NOK

  Finansiert under
  HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning

  Tidslinje
  2023-2028

 • Det overordna målet med forskningsprosjektet er å tilrettelegge for bærekraftig, persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre. Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler, manglende kompetanse, mangelfull kommunikasjon og informasjonsutveksling, samt lav grad av personorientering, utgjør store utfordringer for legemiddelsikkerheten i hjemmetjenestene.

  Kontaktperson på Nord
  Prof. Rose Mari Olsen

  rose.m.olsen@nord.no

  Budsjett
  16,0 mill. NOK

  Finansiert under
  HELSEVEL - Gode og effektive helse, omsorgs- og velferdstjenester

  Tidslinje
  2023-2027

Se øvrige forskningsprosjekt ved Nord universitet: