Forskningsprosjekter ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Hender som holder en miniglobus

​​​​​​​​​​Ekstern finansiering er en viktig inntektskilde for å muliggjøre fremragende forskning i en rekke disipliner. Tilskudd fra Norges forskningsråd, EU og andre internasjonale finansiører, departement og direktorater, regionale forskningsfinansiører, fylker og kommuner ligger også til grunn for samarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

FSV har ambisjon om å øke sin forskningsaktivitet. I dag finansieres omkring en tredjedel av prosjektene gjennom Norges forskningsråd, en fjerdedel gjennom EU og andre utenlandske finansiører, en femtedel av departementer og direktorater, og like mange av regionale forskningsfinansiører, fylker og kommuner.

Prosjektenens totale budsjett er på ca. 280 millioner kroner, hvorav Nord omfatter ca. 85 millioner. Ca. 20 prosent av prosjektene pågår i 1-2 år og drøyt 60 prosent varer lengre enn 2 år. Frem til desember 2022 avsluttes 24 prosjekter og i 2023 ytterligere 12 prosjekter.

Norges forskningsråd

Utenlandske finansiører

Departementer og direktorater

Regionale forskningsfinansiører

Andre finansiører