Bachelor i sykepleie

Sykepleie, regional, 4-årig nett- og samlingsbasert

Bachelorgrad

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og viktig informasjon

Velkommen som student ved bachelor i sykepleie deltid ved Fakultet for sykepleie og helseutdanning.

Registrering
I år er det spesielt viktig at du fullfører studentregistreringen så raskt som mulig. Dette kan du gjøre så snart du har mottatt ditt studentnummer.  Vi ønsker å kommunisere med deg og invitere deg inn i digitale møterom så snart som mulig. For å få tilgang til å delta, må du være registrert student.


Her finner du oversikt over hva du burde ordne i forkant og i dagene rundt studiestart.

Oppmøte første dag

Vi anbefaler at du møter opp til studiestart. Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg. Bachelor i sykepleie deltid har oppstart i uke 34:
Mandag 17. august kl. 


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med din studieveileder.


Tilrettelegging

Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. 
Program for studiestarten

Timeplan for uke 34. Undervisningen foregår hele uka på Hurtigrutens Hus i Lillesalen, studiested Vesterålen.

​Mandag 17. august

11.00 – 11.45: Offisiell åpning av studieåret 2020/2021
v/studieleder Berit M Sjølie og studiestedsleder Barbro F Holm

12.00 – 12.45: Sykepleiestudiet - Struktur og oppbygging av 4 års studier
Canvas v/ kullkoordinator Hanne-Vibeke Jensen

12.45 – 13.30: Lunsj

13.30– 14.15: Hva er sykepleie, digital forelesning v/ professor Berit Støre Brinchmann 

15.00 – ​17.00:  HEL 1000 Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag, fellesemnet
Intro om emnet v/ førsteamanuensis Inger-Lise Magnussen


Tirsdag 18. august

08.15 – 09.30: Studieadministrativ orientering v/rådgiver Janne D. Rønning
Klassens time, inndeling i grupper, valg av tillitsvalgt v/kullkoordinator Hanne- Vibeke Jensen

​09.45 – 12.00: HEL1000 Fellesemnet. Gruppeprosess/refleksjon v/førsteamanuensis Inger- Lise Magnussen

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00: SYK1008 Anatomi, fysiologi og biokjemi, intro om emnet v/universitetslektor Karin Hartviksen

15.00 – 16.00: Pause

16.00 – 19.00: SYK1008, Kap.1 Grunnleggende kjemi og fysikk v/lektor PhD. Veronica Tørfoss


Onsdag 19. august

08.15 – 12.00: HEL1000 Fellesemnet. Gruppeprosesser v/førsteamanuensis Inger-Lise Magnussen. Bruk av bibliotek v/spesialbibliotekar Christer Remen
                                   
12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 13.45: NSF student

14.00 – 15.00: SYK1004 Grunnleggende sykepleie, intro om emnet + stell og omsorg i sykepleieteori, v /universitetslektor Hilde Toreid

15.00 – 16.00: Pause 

16.00 – 19.00: SYK1008 Anatomi, fysiologi og biokjemi. Kap.1. Grunnleggende kjemi og fysikk
v/ lektor PhD. Veronica Tørfoss​


Torsdag 20. august

08.15 – 12.00: SYK1008, Kap. 2 og 3 Celler og vev, v/universitetslektor Karin Hartviksen

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 17.00: SYK1004, kunnskapsbasert praksis og kildesøk med ph.d. Stipendiat Trude Hartviksen

18.00: Sosialt samvær 


Fredag 21. august

08.15 – 12.00: SYK1008, kap. 4 Nervesystemet, v/stipendiat Trude Hartviksen

12.15 – 13.00: Evaluering av uke 34 og Klassens time, v/tillitsvalgt og kullkoordinator
Hanne-Vibeke Jensen​

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren, da finner du den her:  

Din individiuelle timeplan blir tilgjengelig i TimeEdit etter at du har registrert deg som student og meldt deg opp i de fagene du skal ta. ​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Studentliv og praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:
​Mazemap app: Last ned for Iphone - Last ned for Android 

Kollektiv transport til og fra campus
Vesterålen:


Studiested og studentliv
Les mer om hva som skjer ved ditt studiested:


Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet. Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Beskrivelse av studiet

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. 

Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet. Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og medisinattest for tuberkulose og MRSA.

 

Spesielle opptakskrav:

1) Karakterkrav

Det er karakterkrav i norsk og matematikk ved norske sykepleierutdanninger. Du må ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer), omfatter både hovedmål, sidemål og muntlig karakter.
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du fullførte yrkesfaglig opplæring før 2009, skal du for å dekke kravet ha 14 uketimer norsk og 5 uketimer matematikk.

Er du usikker på om du fyller opptakskravene? Ta kontakt med rådgiver på videregående skole eller opptakskontoret ved Nord universitet.

Les mer om fag og fagkoder for studiekompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider

Gratis kurs i matematikk:

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.


2) Bostedskrav

Du må ha registrert bostedsadresse i en av følgende regioner:

 • Lofoten/Vesterålen med studiested Vesterålen (Stokmarknes)
 • Salten med studiested Bodø
 • Helgeland med studiested Mo i Rana
 • Namdalen med studiested Namsos
 • Innherred, Fosen og Værnes-regionen (Meråker/Stjørdal) med studiested Levanger.

 

Du må dokumentere registrert bostedsadresse innen 15. april. Gyldig bostedsattest kan anskaffes på skatteetatens hjemmesider

Obs!

Det kan ta lang tid fra man søker til man mottar attesten. Husk derfor å være ute i god tid på forhånd!


Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak:

 • Minimum fem årsverk relevant arbeidserfaring.
 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter eller elever.
 • Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil ett års arbeidserfaring.

Kravet til norsk (393 timer) og matematikk (224 timer) kan ikke realkompetansevurderes, der må du ha gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i faget.


Andre krav:

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker.

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet. 

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Samlinger

​Det er to typer samlinger på denne utdanningen: Fysiske og digitale.

 • Digital teoretisk undervisning som studentene følger hjemmefra. Én fast digital undervisningsdag pr. 14. dag, og kortere digitale samlinger (2-3 dager) gjennom alle 4 år.
 • De fysiske samlinger kjøres ved det studiestedet der studenten er tatt opp. Her foregår det undervisning som ikke kan gjennomføres digitalt, slik som simulering/ferdighetstrening. Studentene følger denne undervisning sammen med andre studenter bosatt i samme region. Det blir flest samlinger på 1. studieår.

Lurer du på hvilket studiested du evt. blir tatt opp ved? Se egen informasjon om bosted, regioner og tilknytning til studiested.

Det forventes en arbeidsinnsats pr. uke fra studentene tilsvarende 75 % av et heltidsstudium.

Samlinger høsten 2021 / våren 2022:

Uke 33-34: Digital samling*
Uke 35: Fysisk samling 3 dager**
Uke 42: Digital samling
Uke 48: Digital samling
Uke 2: Fysisk samling 3 dager
Uke 4: Fysisk samling 2 dager
Uke 10: Fysisk samling 2 dager
Uke 17: Fysisk samling 4 dager
Uke 22: Fysisk samling 3 dager

* 2-3 dager pr. digital samling

** Ukedager for fysiske samlinger avklares senere

I tillegg blir det 1 digital undervisningsdag hver 14. dag mellom samlingene, disse legges til partallsuker (den første i uke 36)

Ps. Med forbehold om endringer.

Regioner

Oversikt over hvilke kommuner som tilhører de ulike regionene:


​Lofoten/Vesterålen med studiested Vesterålen (Stokmarknes)​:

Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Moskenes
Hadsel

Øksnes
Sortland
Andøy
Lødingen

Namdalen med studiested Namsos:

Flatanger​​
Grong
Høylandet
Lierne
Leka 
Namsskogan
Overhalla
Namsos
Røyrvik
Nærøysund
Snåsa

​Salten med studiested Bodø:

Bodø
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske
Sørfold
Steigen
Hamarøy
Værøy
Røst

Innherred/Fosen/Værnes​ med studiested Levanger: 

Levanger
Verdal
Inderøy
Frosta
Steinkjer
Indre Fosen kommune
Ørland 
Åfjord
Osen
Stjørdal
Meråker

Helgeland med studiested Mo i Rana: 

Sømna
Vevelstad
Vega
Bindal
Brønnøy
Leirfjord
Dønna
Vefsn
Herøy
Træna
Rødøy
Alstahaug
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Nesna
Lurøy
RanaSøknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Regional (se egen oversikt)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist – 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere – 1. mars 2021

Mer informasjon