Bachelor i sykepleie

Sykepleie, regional, 4-årig nett- og samlingsbasert

Bachelorgrad

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student


Velkommen som student på bachelor i sykepleie, deltid - regional, 4-årig nett- og samlingsbasert studium.

​Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  

 

Registrering 

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får da tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Det vil ikke være mulig få tilgang til læringsverktøy og digitale møterom før du er semesterregistrert. Siste frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

​For bachelor i sykepleie, deltid - regional, 4-årig nett- og samlingsbasert studium​ er det viktig at du betaler semesteravgift og registrerer deg i god tid før første samling. Dette er nødvendig for at du skal få tilgang  til Canvasrommet og andre nettressurser.

 
>> Registrer deg som student ved Nord universitet   

 

Politiattest
For bachelorstudiet i sykepleie kreves det at du leverer politiattest.

>> Les mer om politiattest og frister for levering av denne


Program / oppstart - digitalt undervisningsrom i Zoom*

* Se under punktet «Undervisningsrom, timeplaner, pensum og annen informasjon»

Mandag 15.august

09.00-10.00 Velkommen ved studieleder Berit Sjølie og kullkoordinator Hilde Toreid
                      Orientering om studieprogrammet og semesterplanen

10.00-10.45 «Hva er sykepleie» ved professor Berit Støre Brinchmann

10.45-11.30 Orientering om organisering av undervisning og veiledning

12.00-13.30 Orientering om fagene HEL1000 og SYK1013 ved førsteamanuensis Inger-Lise
                      Magnussen og universitetslektor Ann-Kristin Brimi

13.45- 14.45 NSF student orienterer


Tirsdag 16.august

09.00- 12.00  «Å være student: studiemetodikk, Canvas og studentmail» ved førstelektor
                        Grethe Dillern og rådgiver KOLT Mary Ann Jermstad

11.15- 12.00  Oppmelding, eksamen, internasjonalisering ved seniorrådgiver FSH Marlene
                        Falch Bjørbakk

 

12.30-13.30  Biblioteket ved universitetsbibliotekar Tor-Henning V. Pedersen

 

13.45-14.45  «Gruppeprosess» ved førstelektor Grethe Bøgh Næss

 

Onsdag 17.august
09.00-12.00 og 12.30 – 15.00  Anatomi, fysiologi og biokjemi, undervisning i emnet SYK1013
                                                     ved universitetslektor Ann-Kristin Brimi​


Undervisningsrom, timeplaner, pensum og annen informasjon

Undervisningsrom og timeplaner 

Etter at du har semesterregistrert deg og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil du få tilgang til læringsplattformen CANVAS. Her vil du finne informasjon om og lenke til studiets digitale undervisningsrom i Zoom. På CANVAS finner du også informasjon om undervisningsplan for det enkelte fag og timeplaner.  

 

Pensum 

Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 


Utstyr 

Det er viktig å ha riktig utstyr. All studenter må ha tilgang til:  ​

 • PC/Mac med god internettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  

 

Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging.  

Søknadsfrist: 1. september. ​

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen  

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart 

>> Her finner du svar på spørsmål om studiestart og mye annet 
Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier.

Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet.

Å ta sykepleierutdanning over 4 år er arbeidskrevende, og det anbefales å begrense jobbing ved siden av studiene. Man må også ta høyde for at man under praksisstudier - til sammen ca. 50 uker - har 100 % studiebelastning.

Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Ps. Nedenfor er lenke til et søke-webinar som ble arrangert 17. februar 2022. Her ble studiet mer inngående presentert.

Klikk her for å se opptak fra webinaret.

Beskrivelse av studiet

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleie i alle ledd av helsetjenesten. Sykepleierutdanningen har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere. Sykepleiere som er utdannet ved Nord universitet skal kjennetegnes som klinisk kompetente praktikere med sterkt sykepleiefaglig identitet.

Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier.

Studiets innhold og progresjon har en arbeidsmengde tilsvarende 75% (lik 30 timer per uke) av heltidsstudiet.

Å ta sykepleierutdanning over 4 år er arbeidskrevende, og det anbefales å begrense jobbing ved siden av studiene. Man må også ta høyde for at man under praksisstudier - til sammen ca. 50 uker - har 100 % studiebelastning.

Undervisningen skal i stor grad være digital, med unntak av fysisk samling i studentens førstesemester, og påfølgende samlinger som innebærer ferdighetstrening, simuleringsøvelser og annen undervisning som er avhengig av en fysisk kontekst eller tilstedeværelse. Praksisperiodene gjennomføres på praksissteder som Nord universitet har samarbeidsavtaler med.

Ps. Nedenfor er lenke til et søke-webinar som ble arrangert 17. februar 2022. Her ble studiet mer inngående presentert.

Klikk her for å se opptak fra webinaret.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. 

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Les mer om hva som er relevant arbeidserfaring om du skal søke på grunnlag av realkompetanse lengre ned.
 

Usikker på opptaksregler etc.? Det ble arrangert søke-webinar 17. februar 2022, med følgende program:

Praktisk informasjon om studiet fra Berit Sjølie, studieleder

Informasjon om opptakskrav og det du trenger å vite til du skal søke studiet fra kontorsjef ved opptakskontoret Siv-Anita Eriksen Molid

Informasjon om hvordan du kan gjøre deg kvalifisert til opptak til studiet ved Karrieresenteret, Gry Roness

 

Klikk her for å se opptak fra webinaret.

 

Spesielle opptakskrav:

1) Karakterkrav

Det er karakterkrav i norsk og matematikk ved norske sykepleierutdanninger. Du må ha:

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer), omfatter både hovedmål, sidemål og muntlig karakter.

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du fullførte yrkesfaglig opplæring før 2009, skal du for å dekke kravet ha 14 uketimer norsk og 5 uketimer matematikk.

Er du usikker på om du fyller opptakskravene? Ta kontakt med rådgiver på videregående skole eller opptakskontoret ved Nord universitet.

Les mer om fag og fagkoder for studiekompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider


2) Bostedskrav

Du må ha registrert bostedsadresse i en av følgende regioner:

Lofoten/Vesterålen med studiested Vesterålen (Stokmarknes)

Salten med studiested Bodø

Helgeland med studiested Mo i Rana

Namdalen med studiested Namsos

Innherred, Fosen og Værnes-regionen (Meråker/Stjørdal) med studiested Levanger.

 
Nord universitet henter inn informasjon fra Folkeregisteret om hvilken kommune søker er bosatt i.

 

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

 

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i sykepleie. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i sykepleie er arbeid innen sosial- og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med klienter eller elever. Særlig relevant er arbeidserfaring og fagbrev som helsefagarbeider og praksis i helse- og omsorgssektoren der søker har arbeidet med pasienter.

 

Spesielle opptakskrav må også dekkes når du søker på bakgrunn av realkompetanse:

 

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer), omfatter både hovedmål, sidemål og muntlig karakter.

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer).

 

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2. 

Du kan ikke søke på realkompetanse dersom du har generell studiekompetanse.


Andre krav:

For adgang til praksisstudier kreves politiattest for kommunale helse og omsorgstjenester og fullstendig utfylt skjema for tuberkulose- og MRSA-testing. Gå inn på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap sin praksisside for mer informasjon og lenker

Læringsutbytte

Det forventes at studenten etter fullført bachelorutdanning i sykepleie: 

Kunnskaper 

 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, menneskekroppens anatomi og fysiologi og de vanligste sykdommer, symptomer, sykdomsforløp og behandling. 
 • Har bred kunnskap om sykepleierens funksjonsområder (helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering, lindring og palliasjon). (§4)
 • Har kunnskap om digitale verktøy, E-læringsprogram og online tilgjengelig læringsmateriell. (§19)
 • Kjenner til sykepleievitenskap og annen relevant helsevitenskap og det teoretiske grunnlaget for hvordan det vitenskapelige arbeidet er utviklet innen fagområdet. (§10)
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap både i teoretiske og i praktiske problemstillinger. (§10)
 • Kjenner til verktøy og metoder for tjenesteutvikling og innovasjon. (§16)
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie, sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutvikling. (§7)
 • Har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenestene. (§13)

 

Ferdigheter 

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. (§11)
 • Kan anvende systematisk observasjon, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak i praksis, samt evaluere effekten og justere ved behov. (§5)
 • Har kulturkompetanse til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie i nasjonal og internasjonal kontekst (§5)
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende og justere denne under veiledning. (§8)
 • Kan finne og kritisk vurdere aktuell informasjon i fag- og forskningslitteratur for å belyse en sykepleiefaglig problemstilling. (§11)
 • Kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen. (§14)

 

Generell kompetanse 

 • Har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer og faglige problemstillinger og kan håndtere ulike situasjoner med bakgrunn i disse. (§9)
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og i samarbeid med pasienter, pårørende, medstudenter og andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. (§12)
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og ved bruk av teknologi og digitale løsninger. (§12, 21)
 • Kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandlingsprosesser med andre faggrupper og gjennom tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av god sykepleiepraksis. (§9, 12)
 • Kjenner til kvalitetsutfordringer som krever innovasjon og kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende. (§18)

 

Jobbmuligheter

Som sykepleier kan du blant annet arbeide: i kommunene, på sykehus (offentlig/privat), i utlandet, innen offshore, i krigs- og katastrofeområder, på videregående skoler, høgskoler og universitet. 

Videre utdanning

Ved fullført program tildeles graden bachelor i sykepleie. Bachelor i sykepleie gir grunnlag for opptak til videreutdanninger i sykepleie, tverrprofesjonelle helsefaglige videreutdanninger og mastergradsstudier.

Utenlandsopphold

Som sykepleierstudent kan du ta deler av utdanningen i utlandet. Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg kunnskap og minner for livet.

Du kan reise på utveksling i fjerde eller femte semester.

Sykepleierutdanningen ved Nord universitet samarbeider med rundt 30 institusjoner i Asia, Europa og USA.

Samlinger

​Det er to typer samlinger på denne utdanningen: Fysiske og digitale.

Digital teoretisk undervisning som studentene følger hjemmefra. Én fast digital undervisningsdag pr. 14. dag, og kortere digitale samlinger (2-3 dager) gjennom alle 4 år.

De fysiske samlinger kjøres ved det studiestedet der studenten er tatt opp. Her foregår det undervisning som ikke kan gjennomføres digitalt, slik som simulering/ferdighetstrening. Studentene følger denne undervisning sammen med andre studenter bosatt i samme region. Det blir flest samlinger på 1. studieår.

Lurer du på hvilket studiested du evt. blir tatt opp ved? Se egen informasjon om bosted, regioner og tilknytning til studiested.

Det forventes en arbeidsinnsats pr. uke fra studentene tilsvarende 75 % av et heltidsstudium.
 

Samlinger høsten 2023 / våren 2024:

Uke 33: Digital samling, tre dager.
Uke 34: Digital undervisningsdag, onsdag
Uke 35: Fysisk samling tre dager
Uke 40: Digital samling to dager

Uke 44: Digital undervisningsdag, onsdag
Uke 48: Digital samling to dager

Uke 50: Fysisk samling 2 dager *
Uke 2: Fysisk samling 3 dager *
Uke 4: Fysisk samling 2 dager *
Uke 12: Fysisk samling 2 dager *
Uke 18: Fysisk samling 4 dager *
Uke 22: Fysisk samling 3 dager *

* Ukedager for fysiske samlinger avklares senere.

I tillegg blir det 1 digital undervisningsdag hver andre uke mellom samlingene. Disse legges til annenhver onsdag på partallsuker (uke 36, 38, 42 …).

 

Ps. Med forbehold om endringer.

Regioner

Oversikt over hvilke kommuner som tilhører de ulike regionene:


​Lofoten/Vesterålen med studiested Vesterålen (Stokmarknes)​:

Flakstad
Vestvågøy
Vågan​​
Moskenes
Hadsel

Øksnes
Sortland
Andøy
Lødingen

Namdalen med studiested Namsos:

Bindal
Flatanger​​

Grong
Høylandet
Lierne
Leka 
Namsskogan
Namsos
Overhalla

Osen
Røyrvik
Nærøysund
Snåsa

​Salten med studiested Bodø:

Bodø
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske
Sørfold
Steigen
Hamarøy
Værøy
Røst

Innherred/Fosen/Værnes​ med studiested Levanger: 

Levanger
Verdal
Inderøy
Frosta
Steinkjer
Indre Fosen kommune
Ørland 
Åfjord
Osen
Stjørdal
Meråker
Snåsa

Helgeland med studiested Mo i Rana: 

Sømna
Vevelstad
Vega
Bindal
Brønnøy
Leirfjord
Dønna
Vefsn
Herøy
Træna
Rødøy
Alstahaug
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Nesna
Lurøy
RanaSøknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.
​​

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Regional (se egen oversikt)

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023.
For realkompetansesøkere – 1. mars 2023.
Åpner for søking 1. februar.

Mer informasjon