40 millioner til forskning på fremtidens eldreomsorg

Nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan dagens omsorgsordninger påvirker eldres livskvalitet.

Mari Lund Eide

​​​​​Et nytt og omfattende tverrfaglig prosjekt med forskere fra hele Europa skal undersøke hvordan dagens omsorgsordninger påvirker eldres livskvalitet.

Prosjektet, som har fått tittelen Innovate Dignity, skal bruke eldregenerasjonens egne erfaringer i forskningen på nye og innovative omsorgsmodeller, samt se på hvordan digitale hjelpemidler kan brukes for å gi de eldre et verdig møte med fremtidens omsorgsapparat

Nord-forskere med i ekspertteamet

Eksperter fra 15 ulike europeiske institusjoner er involvert i Innovate Dignity. Lisbeth Uhrenfeldt, professor ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er en av to Nord-forskere som deltar i prosjektet. Med seg i teamet har hun førsteamanuensis Ingjerd Gåre Kymre. 

 

Uhrenfeldt, som tidligere har jobbet ved Universitetet i Aalborg, forteller at det omfattende prosjektet er resultat av aktivt nettverksarbeid som har pågått i over ti år:

 

- I 2006 etablerte vi samarbeidet European Academy of Caring Science (EACS) mellom Danmark, Sverige og Storbritannia. De siste par årene har også Norge og Hellas kommet med. Jeg tok nettverket med meg til Nord og involverte Ingjerd Gåre Kymre, sier Uhrenfeldt.


Uhrenfeldt tror Nords deltakelse i dette prosjektet ha betydelig prestisje for fakultetet, og at det kan sette universitetet på kartet som en viktig forskningsinstitusjon innen fagfeltet.


Klikk her for å endre bildet
Fra høyre: Lisbeth Uhrenfeldt  og Ingjerd Gåre Kymre, her sammen med nord-forsker Kari Ingstad og Preben Ulrich Pedersen fra Aalborg Universitet under et kurs i Levanger i november i fjor. Foto: Bjørnar Leknes.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Nord universitet vil få to stipendiater tilknyttet Innovate Dignity. Samtidig vil Uhrenfeldt og Kymre fungere som biveiledere for stipendiater tilknyttet prosjektet i de andre medlemslandene.

Forskerne i prosjektet vil slik bli koblet sammen til et transeuropeisk nettverk, og doktogradsavhandlingene tilknyttet prosjektet skal skape en tverrfaglig kunnskapsbase innen feltet.

Innovate Dignity har også som mål å rekruttere ledere fra en rekke fagfelt som skal bidra til innovasjon innen omsorgsfeltet. Målet er å skape et verdensledende forsknings- og treningsprogram som skal utdanne neste generasjons ledere med den forskningserfaringen som trengs for å videreutvikle omsorgsmodellen for eldre.

 

Prosjektet er finansiert av EU-programmet Horizon 2020, som er EUs mest omfattende forskningsprogram. Professor i sykepleiepraksis ved universitetet i Brighton, Kathleen Galvin, skal lede prosjektet.


Mari Lund Eide