Lars Kirkhusmo Pharo

Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
lars.k.pharo@nord.no
Tlf:
75517802
Mobil:
Kontor:
BODCA 3439