Wenche Wannebo

Studieleder SPU Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
wenche.wannebo@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 63
Mobil:
Kontor:
NAM2 2107

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster med hovedfag i helsevitenskap og phd i profesjonspraksis. For tiden er jeg studieleder på sykepleierutdanningen i Namsos.

Utdanning:

1986 Sykepleier, Namdal sykepleierhøgskole
1990 Helsesøster, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1992 Sosialpedagogikk, Nesna Lærerhøgskole
1995 Ex.Phil, NTNU
1997 Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Lillehammer.
1997 Statistikk og metode, NTNU
1998 Cand.mag, grad HINT
2001 Cand.polit, SVT fakultetet NTNU

2018 PhD i profesjonspraksis, Nord universitet

Arbeidserfaring:

Sykepleier på Sykehuset Namsos

Helsesøster i Namdalseid kommune og i Romania

Lektor og programleder på sykepleierutdanningen HiNT

Studieleder på farmasiutdanningen HiNT

Studieleder i videregående skole 

Studieleder på sykepleierutdanningen

Forskningsområder:

Jeg forsker på ungdom og psykisk helse, med hovedfokus på hybelboere i videregående skole. Er medlem av forskningsgruppa Psykisk helse

Jeg har også forsket på legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren, og er medlem av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering