Kompetanseord:
Psykisk helse Sosialt arbeid

Kristin Berre Ørjasæter

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
kristin.b.orjasater@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 37
Mobil:
Kontor:

Jeg er universitetslektor ved Nord Universitet, Campus Namsos. De siste årene har jeg hatt stilling som stipendiat. Før jeg begynte i høgskole og universitetssektoren arbeidet jeg som behandler innen psykisk helsevern. Jeg er klinisk sosionom og har 15 års klinisk erfaring som behandler i psykiatrisk poliklinikk, akutt- og intermediærpost. Jeg har hatt særlig engasjement knyttet til behandling ved spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser og drevet individ- og gruppebehandling innenfor skjematerapi og dialektisk atferdsterapi (DBT).  

Bakgrunn

  • Stipendiat i helsevitenskap, NTNU (2015-2019
  • Universitetslektor, Campus Namsos (2012 -2015)
  • Bahandler / klinisk sosionom, Sykehuset Namsos, psykiatrisk poliklinikk (2011-2012)
  • Klinisk terapiutdanning innen skjematerapi, DBT og EMDR (2006-2010)
  • Fagkoordinator / klinisk sosionom / klinisk forsknings-medarbeider, St.Olavs Hospital, Brøsetpoliklinikken og Nidaros DPS (2006-2012)
  • Klinisk videreutdannig i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets høgskole (2003-2005)
  • Hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU (2003)
  • Behandler, Sykehuset Namsos, psykiatrisk akutt- og intermediær sengepost (2001-2005)
  • Miljøterapeut, Sykehuset Namsos & Sykehuset Levanger, psykiatrisk akuttpost og intermediærpost (1999-2001)
  • Bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1999)

Undervisning

Jeg underviser på bachelorutdanningene vernepleie og sykepleie og på masterutdanningen i psykisk helse i temaene: kvalitativ metode, psykisk helse, psykiske lidelser, recovery, identitet, samfunnsdeltakelse, medborgerskap, sosialt arbeid, samfunnsarbeid, helse-og sosialpolitikk, organisasjonsteori, ledelse og saksbehandling.

Forskning

Mine forskningsinteresser er knyttet til psykisk helse, recovery, medborgerskap, brukerinvolvert forskning, kunst & helse, kollegaveiledning, foreldrestøtte og fenomenologi.

Jeg er representant for stipendiatene i forskningsutvalget ved FSH, Nord Universitet (Januar 2018- Juni 2019).

Jeg er deltaker i forskningsgruppen "Psykisk helse". I tillegg er jeg assosiert medlem i forskningsgruppen "Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper"

I mitt doktorgradsarbeid utforsker jeg hvordan utøvende kunstaktivitet i sykehus kan støtte recovery prosesser hos personer med langvarige psykiske problemer. Prosjektet har tittelen "Musikk og teaterverksted som arena for recovery prosesser". 

Under hele doktorgradsarbeidet har jeg og kollega, Ingunn S. Bulling innsamlet data rundt vår egen doktorgradsprosess. Dette materialet er omfattende og vi gleder oss til å begynne å analysere og publisere fra dette arbeidet når vi begge har disputert.