Ranveig Salater Rotmo

Faggruppeleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ranveig.s.rotmo@nord.no
Tlf:
74022936
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovdedbygning 118