Linda Kristin Evenset

Rådgiver Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
linda.k.evenset@nord.no
Tlf:
74112033
Mobil:
Kontor:
STEP 346