Ove Daniel Jakobsen

Professor Handelshøgskolen
E-post:
ove.d.jakobsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 81
Mobil:
Kontor:
CAA118

Arbeidsområder:

Fag-/kompetanseområder:
Økonomi/economy:
Markeds- og miljøfag: (Gir ekspertkommentarer)
Næringslivsetikk. Bedriftens miljø- og samfunnsansvar.
 
Verv/Duties:
Styreverv/Board duties:
Fagansattes representant i Strategiforum ved HHB
 
Råd og utvalg/committees:
Medlem i den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora
 
Teaching/Research:
•Økologisk økonomi/Ecological Economics
•Kretsløpøkonomi/Circulation Economics
•Miljøledelse/Environmental management
•Etikk/Ethics, Økofilosofi/Ecophilosophy
•Bedriftens samfunnsansvar/Corporate social responsibility

Bakgrunn:
Utdanning/Education:
Akademisk grad/Academic degree:
Professor - Økologisk økonomi/Ecological Economics
 
Doktorgrad/PhD:
Dr. Oecon. NHH
Årstall og tittel på avhandling) / Year and title of thesis:
1989 Markedsføring som akademisk fag/Marketing as social science
 
Hovedfag/Master degree:
Cand. Philol.UiB 1991/Cand Merc NHH, 1987