Jan-Oddvar Sørnes

Professor Handelshøgskolen
E-post:
jan-oddvar.sornes@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 33
Mobil:
+47 908 39 821
Kontor:
HHB CAA241

Bakgrunn:
Ph.D. i Industriell Økonomi og Teknologiledelse.  NTNU (2004).
Har vært tilsatt ved Høgskolen i Bodø/Universitetet siden 1992 i forskjellige adm. Stillinger inkludert leder for internasjonalt kontor og assisterende studiesjef.  Etter fullført Ph.D. utdanning i 2004 har jeg vært tilsatt ved Handelshøgskolen i Bodø, hvor jeg har hatt ulike verv, og sist som vise-dekan for forskning i tidsrommet 2007-2011. 

Kompetanseområder:
Forsker primært på kommunikasjon i organisasjoner.  Empirisk har jeg vært opptatt av bruk av IKT i organisasjoner og hvordan det påvirker kommunikasjonsprosesser.  Videre har jeg 10 års erfaring innen energi, og har gjennomført flere studier relatert til ringvirkninger av olje og gass, og stakeholder dialog mellom aktører i nordområdene. 

Undervisning/veiledning:
Underviser i kvalitative metode på Ph.D og master nivå
Underviser i Kriseledelse og beredskap, organisasjonskommunikasjon, kultur, og ledelse på master
Veileder Ph.D. studenter innen organisasjon, IKT og energi

Forskning:
For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter:

•Ringvirkningsstudier innen olje og gass
•Næringsutvikling i Nordområdene

Publikasjoner:
​​Link til Cristin