Synnøve Dalmo Tollåli

Seniorrådgiver Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
synnove.d.tollali@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 63
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3009

Om meg/bakgrunn

Studierådgiver innen historie, internasjonale relasjoner, historie,, Norwegian language and society, Tilrettelegging i studiesituasjonen og på eksamen. Timeplanansvarlig på FSV,