Gry Agnete Alsos

Professor Handelshøgskolen
E-post:
gry.a.alsos@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 51
Mobil:
Kontor:
Bodø, Møkvedgården 239

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Dr. econ. i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø (2007)
Arbeidet ved Nordlandsforskning som forsker/seniorforsker 1992-2007, med forskning på temaer som entreprenørskap, innovasjon, næringspolitikk og næringsrettede virkemidler. Var fra 2007-2011 administrerende direktør ved Nordlandsforskning.
Ansatt ved Handelshøgskolen Nord universitet siden 2011.

Kompetanseområder:
Entreprenørskap, innovasjon og næringspolitikk, herunder områder som bedriftsetableringsprosesser, porteføljeentreprenørskap, kjønnsperspektiver på entreprenørskap og innovasjon, inkubatorer og offentlige virkemidler, samt entreprenørskapsutdanning.
Leder for Engage – Centre for engaged education through entrepreneurship ved Nord universitet

Undervisning/veiledning:
Undervisning på masternivå i innovasjon og entreprenørskap.
Undervisning på PhD nivå i innovasjon og entreprenørskap
Veiledning av doktorgradsstudenter i entreprenørskap og innovasjon
Veiledning av masteroppgaver 

Kurs:

Forskning:
For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter: