Melissa Michelle Brandner

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
melissa.m.brandner@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 91
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2124