Bjørg Riibe Ramskjell

Universitetslektor Handelshøgskolen
E-post:
bjorg.r.ramskjell@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 11
Mobil:
Kontor:
Bodø, Møkvedgården 238

Om meg/bakgrunn

Jeg jobber som prosjektleder i Engage. Det er et senter som jobber med utvikling av undervisning med fokus på entreprenørskap og studentaktive læringsformer. Se mer her: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/engageher: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/engage