Kirill Gurvich

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
kirill.gurvich@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E310

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:

Bachelor i sosiologi fra Northern Arctic Federal University (NaRFU) og Bachelor i Nordområdefag fra Nord Universitet. Fikk mastergrad i sosialfag med spesialisering i Arktiske samfunn fra Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet. I 2014 studerte team-management på Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø. I 2016 studerte urfolk og geografi på University of Northern British Columbia (UNBC, Prince George, Canada). Ansatt som stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet siden 2018. Medlem av faggruppen Velferd og Sosiale Relasjoner.

Kompetanseområder: 

Arktiske urfolk, Nordområdes utfordringer, Sosiologi, Sosial arbeidet, Sosial Psykologi, Flyktninger, Institutional teori.

Internasjonale konferanser:

Arctic Circle Assembly, presentasjon av artikkelen, Reykjavik, Iceland, 2018

Challenges in Arctic Social Work, presentasjon av artikkelen, Helsinki, Finland, 2018

Forskning og prosjekter. Har vært involvert i følgende prosjekter:

Ph.D. prosjekt i sosiologi (2018 – 2021): Sociocultural adaptation of refugees in the Circumpolar region: comparative study of social work policies in Norway and Canada.

Oil and gas development and employment in Arctic communities: the case of Alberta and Finnmark, Prince George, Canada.

Social Cultural adaptation of the foreign students in the Northern (Arctic) Federal University