Martin Kjeøen Erikstad

Førsteamanuensis Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
martin.k.erikstad@nord.no
Tlf:
75 51 72 18
Mobil:
Kontor:
BODML 223

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn
Master idrettsvitenskap fra Universitetet i Agder
Disputerte med doktorgraden "Developing Expertise in Football" ved Universitetet i Agder i 2019.

Arbeidsoppgaver
  • Undervisning: Idrettspsykologi, coaching, praktisk idrett
  • Veiledning: Idrett bachelor
  • Forskning: Idrettspsykologi, trenerrollen, ekspertiseutvikling