Heidi Vollan Solvik

Universitetslektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
heidi.v.solvik@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 15
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2090