Mads Henrik Skauge Antonsen

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
mads.h.antonsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 81
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3035

Om meg/bakgrunn

Doktorgradskandidat i sosiologi. Primære forskningsområder er idrettssosiologi i stort: Fysisk aktivitet generelt og ungdomsidrett samt treningssentre spesielt, med særlig vekt på sosial ulikhet og utviklingstrender knyttet til deltakelse, treningsmotiver og aktivitetsformer. Sosialisering til og i idrett, trening og senmodernitet, idrettspolitikk og sosial kapital er andre interessefelt. I min forskning betraktes altså «idrett» som bredt forstått, og omfavner organisert idrett, i tillegg til kommersiell og egenorganisert trening utenfor idrettsparaplyen.