Nasjonal undersøkelse om mestring og mental helse hos studenter som følge av korona

I samarbeid med Universitet i Bergen vil Nord universitet forespørre deg om å delta i en viktig forskningsstudie.

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Korona (Covid-19).  Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd ble satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - ble livene vår forandret. Vi vet at kriser kan utløse samhold, kreativitet og mestring, men vi vet også at dramatiske hendelser kan bidra til psykiske lidelser på kort og lengre sikt.

Det er svært viktig å finne ut av hvordan utbruddet og tiltakene i etterkant påvirker mental helse på kort og lengre sikt. En av de viktigste gruppene å undersøke i denne sammenhengen er studenter. 

Undersøkelsen BRY.DEG 2020 er en spørreundersøkelse som tar ca. 20 minutter å besvare, og er et nasjonalt initiativ. Undersøkelsen er godkjent av forskningsetisk komité. Du kan lese om den på denne nettsiden BRY.DEG2020

Les mer om studien her:
https://khrono.no/vil-sjekke-studenters-helse-under-og-etter-koronakrisen/476521