Skjema

Her har vi samlet de skjema som skal benyttes ved henvendelser til oss.

Har du henvendelse som gjelder følgende:

    • Søknad om tildeling av selvvalgt bachelorgrad
    • Søknad om fjerde eksamensforsøk
    • Søknad om tilrettelegging ved eksamen
    • Klage på karakterfastsetting
    • Klage på formell feil

--> Benytt dette skjemaet 

Begrunnelse for karakterfastsetting skal søkes om i StudentWeb.

Refusjon av semesteravgift

Mal for sensorveiledning