Canvas

Fra og med høsten 2018 vil læringsplattformen Canvas erstatte Fronter.

En grundig og omfattende anbudsprosess er blitt gjennomført av UNINETT på vegne av UH-sektoren, og over 20 institusjoner nasjonalt vil nå gå over til Canvas.

Utrullingen av den nye læringsplattformen skjer gradvis, og våren 2018 er over 130 emner flyttet over til Canvas. Hele Nord universitet vil ta i bruk Canvas fra studieåret 2018-19.

-> Les mer om Canvas

​Det er egen pålogging til Canvas (se også rosa knapp øverst på siden): https://canvas.nord.no 

Last ned Canvas-appen til din telefon: