Tilrettelegging ved eksamen

Ved helseproblemer og/eller nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Dette skal gjøre det lettere for deg å gjennomføre eksamen på en vanlig måte.

​​​Hvem kan søke


Du kan søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har

  • funksjonsnedsettelse
  • sykdom
  • andre spesielle behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre.
  • fått en akutt skade eller sykdom 

Hva kan du søke om

Tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium, innvilges ikke.

Eksempler på tilrettelegging du kan søke om:

  • Utvidet tid på eksamen
  • Bruk av stasjonær PC (gjelder ikke ved digital eksamen)
  • Stasjonær PC med bruk av programvaren Lingdys (programvare for lese- og skrivevansker)
  • Heve/senke bord og regulerbar stol

Andre tiltak kan innvilges når det foreligger særlig tungtveiende grunner.

Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid for det enkelte studieprogram. Er du forsinket i dine studier utover normert tid, må du søke på nytt.

Hvordan søker du

Søknad om tilrettelegging ved eksamen sendes som epost til postmottak@nord.no.

Søknaden må inneholde fullt navn, studentnummer, fakultet og studiested.

Hvilken dokumentasjon må du legge ved

Når du søker om tilrettelegging ved eksamen, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov og tilrettelegginger som anbefales eller som anses som nødvendige. 

Tiltakene som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være i tråd med din egen eller legens vurdering. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen : 

  • Høstsemester: 15. september
  • Vårsemester: 1. februar
I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn én uke før eksamen.

Når får du svar?

Når søknadsfristen har gått ut, blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. 

Les mer om:


KontaktinformasjonKontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål