Fusk og plagiat

Dersom du blir tatt for plagiering eller annen form for fusk, kan det få store konsekvenser for deg.

Studenten har plikt til å sette seg inn i regelverk som gjelder for eksamensgjennomføring ved Nord universitet, herunder hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan studenten bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. 

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i Norge i inntil ett år.  

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. Det er usolidarisk overfor medstudenter og et grovt tillitsbrudd overfor utdanningsinstitusjonen og samfunnet. 

Manglende kjennskap til kildebruk, tillatte hjelpemidler og regelverk for eksamensgjennomføring fritar ikke studenten for ansvar. 
   
Fusk er omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning. 

Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

   • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen. 
   • Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget. 
   • Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning. 
   • Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger. 
   • Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider. 
   • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper. 
   • Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen. 
Ved skoleeksamener vil det bli foretatt kontroll av tillatte hjelpemidler. Funn av ikke tillatte hjelpemidler vil kunne vurderes som forsøk på fusk.  

Ved eksamener uten tilsyn benytter Nord universitet elektronisk plagiatkontroll for å avdekke tekstsammenfall mellom innleverte arbeider og andre kilder. Alle tekstdokument som leveres i Inspera kontrolleres i Urkund plagiatkontroll. 


Les mer 


Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål
Innhold til faktaboks her