Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering

Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering er former for eksamen uten tilsyn med fastsatt innleveringsdato. Disse eksamensformene kan være individuelle eller i gruppe.

​​Har du problemer med innlevering? Se kontaktinformasjon eksamen for ditt studiested. 
​Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen kjennetegnes ved at det er fastsatt og avgrenset tid for utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse. Den går gjerne over noen dager, for eksempel kan en få utlevert eksamensoppgaven mandag klokken 09:00 med frist for innlevering fredag klokken 14:00. 
 

Oppgave

Eksamensformen oppgave er typisk en semester-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave. Det kan gis veiledning tilpasset nivå og omfang på oppgaven.  
 

Mappeinnlevering

Mappeinnlevering er gjerne flere ulike elementer som samlet utgjør et vurderingsgrunnlag, og som etter en helhetsvurdering gis en samlet karakter. Det kan for eksempel være skriftlige arbeider, artsprøver, lab-øvelser og kunstnerisk arbeid.  
 
I dokumentet Godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet finner du en komplett oversikt over våre ulike former for eksamen. 

Annen informasjon:

  • Informasjon om emner og tilhørende eksamensform finner du emnebeskrivelsen på nett. 
  • Eksamensdato, vurderingsform og kandidatnummer finner du StudentWeb 
  • Nord universitet bruker Inspera som digitalt eksamensverktøy. 

Oppstart av hjemmeeksamen 

Logg på 
Inspera via nord.inspera.no med din FEIDE-bruker. Sjekk at du har gyldig passord til din studentkonto. Eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig fra starttidspunkt for eksamen oppgitt på Studentweb. 
Det anbefales at du først kjører en test av Inspera ved å gå inn på fanen Demoprøver hvor du velger Demo - Eksamen med alle tillatte hjelpemidler. 
 

Innlevering av besvarelser 

Ved innlevering skal besvarelser leveres som ett samlet dokument i pdf-format, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten.  

For å konvertere et word dokument til pdf, kan du velge "lagre som pdf" evt. trykke på "skriv ut" og velge "til pdf".

Du kan slå sammen to eller flere pdf dokumenter her (gjelder opptil 50 sider): https://www.sejda.com/merge-pdf 
 
I Inspera kan en laste opp besvarelsen så mange ganger en ønsker innenfor fastsatt og avgrenset tid. Den siste opplastede filen vil automatisk bli levert når eksamenstiden er ute. Alle besvarelser lagres i «Arkiv» i Inspera. 

Gruppeinnlevering 

Se veiledning for oppretting av grupper under punktet «Kandidatstyrte grupper»:  https://inspera.atlassian.net/wiki/spaces/NO/pages/86638686/Gruppelevering  

Forsidemaler 

Forsidemaler skal benyttes ved kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.  


Oppgavetittel
 i Studentweb 

Oppgavetittel for kandidat-, bachelor- og masteroppgave skal registreres i Studentweb slik at den kommer ut på ditt vitnemål. Dette gjøres på følgende vis: 

   • Trykk på aktuelt emne under "Kommende hendelser" 
   • Trykk på "Rediger" 
   • Trykk på "Vis oppgavetittel" 
   • Skriv inn tittel i begge feltene - både på originalspråk (norsk) og engelsk 
   • Trykk "Lagre" 
Frist for registrering av oppgavetittel er normalt frem til midnatt samme dag som innleveringsfrist. 


Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål