Oppmelding og trekk/avmelding


Oppmelding

Alle studenter må hvert semester semesterregistrere seg, godkjenne utdanningsplan, melde seg opp eller trekke seg fra eksamen og undervisning på StudentWeb.

Frist for å  semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen står i studiekalenderen.

Trekk/avmelding

Du kan trekke deg fra eksamen senest 14 dager før eksamensdato. Når du trekker deg innen fristen teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. En mister imidlertid retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding.

StudentWeb finner informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.

Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7  og følger fristene fastsatt i studiekalenderen.

Sykdom eller annet fravær

-> Les mer om hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen?


Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål
Innhold til faktaboks her