Oppmelding og trekk/avmelding


​​​​​Oppmelding

Alle studenter må hvert semester logge seg på StudentWeb for å
 • semesterregistrere seg, 
 • godkjenne utdanningsplan, 
 • melde seg opp eller trekke seg fra eksamen og undervisning.

​Frist for å  semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen står i studiekalenderen (normalt 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). Semesteravgift må betales noen dager før man ​får registrert seg. 

Trekk/avmelding

Normalt er fristen for å trekke seg ​senest 14 dager før eksamensdato. Normalt mister man da retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding.
Kandidater kan trekke seg fra levering av masteroppgave frem til innleveringsfrist, jf. forskrift om studier og eksamen §7-7 (7) . 

Endringer våren 2021: 
Jf. midlertidig forskrift kan du t.o.m. 30. juni 2021 trekke deg fra eksamen ​senest to dager før eksamensdato. 

Når du trekker deg innen fristen teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. Du kan ha rett på adgang til ny eksamen, dette er regulert i midlertidig forskrift §​7​.

På StudentWeb finner du informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.


Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7  og følger fristene fastsatt i studiekalenderen.

Sykdom eller annet fravær

>> Les mer om hva som skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagenKontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål
Innhold til faktaboks her