Oppmelding og trekk/avmelding


​​​​​​​​​​​​Oppmelding

Alle studenter må hvert semester logge seg på StudentWeb for å
  • betale semesteravgift (semesteravgift må betales noen dager før man ​får registrert seg)
  • semesterregistrere seg, 
  • godkjenne utdanningsplan 
  • melde seg opp eller trekke seg fra eksamen og undervisning.
Semesterregistrering for høstsemesteret: 1. juli-1. september
Semesterregistrering for vårsemesteret: 1. desember-1. februar

​Frist for å  semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen følger studiekalenderen (normalt 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). 

Trekk/avmelding

Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7. Fristen for å trekke seg er ​senest 14 dager før eksamensdato. Kandidater kan trekke seg fra levering av masteroppgave frem til innleveringsfrist.

Når du trekker deg innen fristen,​ teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. Normalt mister man da retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding. 

På StudentWeb finner du informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.

Sykdom eller annet fravær

>> Les mer om hva som skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no