Oppmelding og trekk/avmelding


​​​​​​​Oppmelding

Alle studenter må hvert semester logge seg på StudentWeb for å
  • betale semesteravgift (semesteravgift må betales noen dager før man ​får registrert seg)
  • semesterregistrere seg, 
  • godkjenne utdanningsplan, 
  • melde seg opp eller trekke seg fra eksamen og undervisning.
Semesterregistrering for høstsemesteret: 1. juli-1. september
Semesterregistrering for vårsemesteret:   1. desember-1. februar

​Frist for å  semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen følger studiekalenderen (normalt 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). 

Trekk/avmelding

Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7. Normalt er fristen for å trekke seg ​senest 14 dager før eksamensdato. Normalt mister man da retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding. Kandidater kan trekke seg fra levering av masteroppgave frem til innleveringsfrist, jf. forskrift om studier og e​ksamen §7-7 (7).

Endringer høsten 2021: 
Jf. midlertidig forskrift kan du t.o.m. 31. desember 2021 trekke deg fra eksamen ​senest to dager før eksamensdato. 

Når du trekker deg innen fristen teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. Du kan ha rett på adgang til ny eksamen, dette er regulert i midlertidig forskrift §​7​.

På StudentWeb finner du informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.

Sykdom eller annet fravær

>> Les mer om hva som skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no