Oppmelding og trekk/avmelding


​​Oppmelding

Alle studenter må hvert semester 

Frist for å  semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen står i studiekalenderen (normalt 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). Semesteravgift må betales noen dager før man ​

Trekk/avmelding

Normalt er fristen for å trekke seg ​senest 14 dager før eksamensddato. Normalt mister man da retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding.

Endringer høsten 2020: 
Jmf. midlertidig forskrift kan du t.o.m. 31. januar 2021 trekke deg fra eksamen ​senest to dager før eksamensdato. 

Når du trekker deg innen fristen teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. Du kan ha rett på adgang til ny eksamen, dette er regulert i midlertidig forskrift §​7​.

På StudentWeb finner du informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.


Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7  og følger fristene fastsatt i studiekalenderen.

Sykdom eller annet fravær

-> Les mer om hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen?Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål
Innhold til faktaboks her