Sensur

Sensur finner du i Studentweb.

​​​Om sensuren blir forsinket, blir informasjon lagt ut i Studentweb. Sensur oppgis ikke på telefon eller e-post.

Følgende sensurfrister er gjeldende (fra forskrift om stu​dier og eksamen ved Nord universitet § 10-3​):

    • Sensur skal kunngjøres senest tre uker etter eksamensdato.
    • For masteroppgaver skal sensuren kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
    • For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensuren kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen.
    • For muntlige eller praktiske eksamener skal sensuren kunngjøres senest 24 timer etter siste eksamensdag i emnet.
    • For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen, kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk eksamen.

​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no