Sykdom, fravær og avbrutt eksamen

Hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

​​​​​​​​​​​​​​Hva er gyldig fravær?

Det er ikke adgang til å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Dette er regulert av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-5 pkt 4.

I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Eksempler på gyldig fravær kan være:

   • at du eller dine barn er syke
   • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
   • begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
   • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
   • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Frist for å melde fravær

Frist for å melde fravær er innen 1 uke etter eksamensdato/frist for innlevering av eksamen. Om fristen ikke overholdes vil det bli registrert som et tellende eksamensforsøk.

Dersom du på forhånd vet at du ikke kan gjennomføre eksamen skal du trekke deg fra vurderingen senest to dager før eksamensdato/frist for innlevering, jf. midlertidig forskrift​ §6 (4)​. Dette gjør du i Studentweb, under Aktive emner. ​​​


Krav til dokumentasjon

Normalt kreves legeerklæring eller uttalelse fra annen sakkyndig.

Endringer høsten 2021: 
Vi vil godta egenmelding ved fravær fra eksamen høst​en 2021 jf. midlertidig forskrift​ §6 (3)​​​​.  Dersom du leverer egenmelding vil du få registrert gyldig fravær.

I slike tilfeller skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre en egenmelding levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

Du får gå opp til ny eksamen også om du ikke leverer egenmelding, men da bruker du opp et eksamensforsøk.

Slik melder du fravær

>> Egenmeldingsskjema - gyldig fravær fra eksamen
Du må levere egenmeldingen senest en uke etter at eksamen ble avviklet.​​​​

Avbrutt eksamen?

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre dokumentasjon på gyldig fravær levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake og vil telle som et eksamensforsøk.

Ny og utsatt eksamen
​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no