Sykdom, fravær og avbrutt eksamen

Hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

​​​Trekk fra eksamen

Dersom du på forhånd vet at du ikke kan gjennomføre eksamen skal du trekke deg fra vurderingen senest to uker før eksamensdato/frist for innlevering. ​Dette gjør du i Studentweb, under Aktive emner. 

​​
​​​​​​​​​​​​​​Gyldig fravær

I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Eksempler på gyldig fravær kan være:

  • at du eller dine barn er syke
  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen​

​Dokumentasjon/Legeerklæring

​Kandidater som uteblir fra en eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig fravær fra denne, må innen en uke fremlegge skriftlig dokumentasjon av forholdet. Ved egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie skal det fremlegges legeerklæring. Legeerklæringen må være egnet til å dokumentere fravær for den konkrete eksamenen.​

Slik​ leverer du legeerklæring:

Legeerklæring for gyldig fravær fra en eksamen sendes med eDialog. 

Med eDialog kan man trygt og enkelt sende digitale brev som er unntatt offentligheten, siden alle henvendelsene går gjennom en sikker og kryptert kanal.

1. Skann eller ta bilde av din legeerklæring, og ha filen lagret på din enhet klar for å lastes opp. 

2. Logg inn i eDialog​ ved hjelp av ID-porten (BankId, MinId, med mer).​


3. ​​Fyll ut feltene i eDialog. NB! Ha med overskriften "Legeerklæring fravær eksamen" og last opp legeerklæringen.

​​​NB! Merk av for at henvendelsen inneholder sensi​tive opplysninger.​Avbrutt eksamen

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre dokumentasjon på gyldig fravær levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake og vil telle som et eksamensforsøk.​

Ny og utsatt eksamen

Det er ikke adgang t​il å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Dette er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-5 pkt 4.
​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no