Sykdom, fravær og avbrutt eksamen

Hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

Hva er gyldig fravær?

Det er ikke adgang til å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Dette er regulert av
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-5 pkt 4.

I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Eksempler på gyldig fravær kan være:

   • at du eller dine barn er syke
   • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
   • begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
   • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
   • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Frist for å melde fravær

Frist for å melde fravær er innen 1 uke etter eksamensdato/frist for innlevering av eksamen. Om fristen ikke overholdes vil det bli registrert som et tellende eksamensforsøk, og du har ikke rett på ny/utsatt eksamen.

Krav til dokumentasjon

Legeerklæring eller uttalelse fra annen sakkyndig.

Slik melder du fravær

E-post sendes til postmottak@nord.no og skal inneholde følgende informasjon:

   • navn og studentnummer
   • eksamensdato
   • emnekode og navn på eksamen
   • dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig

Avbrutt eksamen?

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre dokumentasjon på gyldig fravær levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake og vil telle som et eksamensforsøk.

Ny og utsatt eksamen

Tilgang til ny og utsatt eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-3.
Dersom du får godkjent gyldig fravær på eksamen, har du rett på ny/utsatt eksamen som normalt arrangeres påfølgende semester. Du må selv melde deg til ny eksamen i Studentweb.Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål

Les mer om: